Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania na osiedlu rumuńskich Romów we Wrocławiu

27 Lipca 2015
27 lipca prof. Małgorzata Fuszara odwiedziła mieszkańców nielegalnego osiedla rumuńskich Romów przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

27 lipca Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania odwiedziła mieszkańców nielegalnego osiedla rumuńskich Romów przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu zapoznając się z ich warunkami życia. W związku z przymusową  eksmisją z innego osiedla przy ul. Paprotnej, przeprowadzoną 22 lipca zapoznała się ze stanowiskiem romskich mieszkańców, władz miejskich i organizacji pozarządowych.  Podczas wielostronnych rozmów przedstawiono raport NIK pozytywnie oceniający działania władz miejskich, zażalenia wysiedlonych mieszkańców na sposób wykonania likwidacji ich osiedla i dokumenty z poprzedzających to działanie narad, w których brali udział także oficjalni przedstawiciele władz rumuńskich. Prof. Małgorzata Fuszara podjęła działania mające zapobiec ponownym konfliktom w najbliższej przyszłości.