„Romni 2015. Debata o sytuacji kobiet romskich w Polsce”

12 Czerwca 2015
12 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja „Romni 2015. Debata o sytuacji kobiet romskich w Polsce”, zorganizowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez prof. Małgorzatę Fuszarę, Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego Traktowania.

Inaugurując spotkanie Min. Małgorzata Fuszara zwróciła uwagę na aktywność kobiet romskich w społecznościach lokalnych i na to że „ogromna rola kobiet romskich w ich własnych społecznościach powinna być nie tylko dostrzeżona, ale i nagrodzona przez instytucje państwa – także w warstwie symbolicznej poprzez nadawanie odznaczeń”.

W czasie konferencji wręczone zostały Srebrne Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego czterem działaczkom romskim. Za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dialogu międzykulturowego i integracji Romów w Polsce odznaczone zostały Maria Delimata, Krystyna Markowska, Stanisława Mirga i Iza Stankiewicz. Odznaczenia wręczyli prof. Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji, który odpowiadając na inicjatywę Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania wystąpił do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie odznaczeń. Specjalne wyróżnienie Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania otrzymała Krystyna Gil, organizatorka i prezeska pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet romskich.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń uczestnicy konferencji obejrzeli fragment filmu dokumentalnego „Phuri Daj” w reżyserii Agnieszki Arnold, poświęconego Alfredzie Markowskiej - Nonci, zwanej romską Sendlerową. Za bohaterstwo, poświęcenie i determinację w ratowaniu dzieci nie tylko romskich przed Zagładą w czasie II wojny światowej Alfreda Markowska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wprowadzenie do drugiej części spotkania, omawiające problematykę praw kobiet romskich w pracach Rady Europy, wygłosiła dr Małgorzata Różycka z Zespołu Wspierającego Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego Rady Europy do spraw Romskich. W dyskusji panelowej na temat sytuacji kobiet romskich w Polsce, moderowanej przez prof. Barbarę Weigl z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej udział wzięły Agnieszka Caban ze Stowarzyszenia Romano Waśt, Krystyna Markowska ze Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, Karolina Mirga z Międzynarodowej Sieci Romskich Organizacji Młodzieżowych TernYpe oraz Iza Stankiewicz, asystentka edukacji romskiej z Elbląga. W dyskusji podkreślano zmiany zachodzące w społecznościach romskich w ciągu ostatnich dziesięcioleci oraz wzrastającą aktywność i efektywność młodych Romni i Romów. Zgłoszony został też pomysł stworzenia platformy lub sieci współpracy kobiet romskich, która mogłaby stać się forum wymiany doświadczeń, ale też wsparcia kobiet romskich pracujących w społecznościach lokalnych.