16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

W 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć   to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

 

Wydarzenia związane z kampanią 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć można śledzić w kalendarium ogólnopolskich wydarzeń.

Razem z Akcją Społeczną Głosy Przeciw Przemocy, grupą mężczyzn działających przeciwko przemocy wobec kobiet, w związku z Kampanią „ 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”, prezentujemy Państwu 16 przypadków doznawanej przemocy, w których ukazuje się zarówno złożoność i tragizm zjawiska przemocy w rodzinie, ale również możliwość obrony przed przemocą i obrony praw osób doznających przemocy. Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie przybierać może różne formy. Nie dotyczy też konkretnej grupy społecznej. Dotyka osoby w każdym wieku o różnym statusie majątkowym. Jednak osoby doznające przemocy bardzo często czują się osamotnione i bezradne. Mamy nadzieję, że opisane przypadki pozwolą nam zrozumieć, jak różna, ale zarazem jak krzywdząca może być przemoc. Być może będą one nawet impulsem, który pozwoli osobom doznającym przemocy do podjęcia decyzji o wyzwoleniu się z kręgu przemocy. Zapraszamy do zapoznania się z 16 historiami ludzkiego życia, które mogłoby wyglądać inaczej.

 

Miło jest nam poinformować, że do  kampanii 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć włączył się:

Rzecznik Praw Obywatelskich – Biuro w Warszawie oraz Biura Pełnomocników Terenowych w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Pracownicy Biura RPO udzielać będą bezpłatnych porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie, informować wszystkich zainteresowanych – także świadków przemocy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy – o przysługujących środkach na działania oraz przyjmować wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu tej problematyki.

 

Zapraszamy na indywidualne konsultacje:

Warszawa, Al. Solidarności 77

poniedziałki: od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki: od 9.00 do 15.00

Gdańsk, ul. Chmielna 54/57

poniedziałki: od 10.00 do 17.00

wtorki-czwartki: od 9.00 do 15.00

Katowice, ul. Jagiellońska 25

poniedziałki, środy, piątki: od 9.00 do 15.00

wtorki: od 10.00 do 17.00

Wrocław, ul. Wierzbowa 5

poniedziałki, wtorki, czwartki: od 9.00 do 15.00

środy: od 10.00 do 17.00

 

Infolinia Obywatelska 800 676 676

http://rpo.gov.pl/16-dni

 

Ponadto Niebieska Linia każdego dnia zamieszcza na swojej stronie opowieść jednej z klientek o tym dlaczego warto korzystać z takich form pomocy jak Pogotowie Niebieskiej Linii.

http://www.niebieskalinia.pl/kampania-16-dni