27 stycznia − Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

25 Stycznia 2019
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ustanowiony został w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego obchody wyznaczono na 27 stycznia − dzień, w którym przypada rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W rezolucji 60/7, ustanawiającej Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ONZ zaapelowała do państw członkowskich o opracowanie programów edukacyjnych, uwrażliwiających przyszłe pokolenia na problem Holokaustu i tym samym – zapobiegających aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne wezwało również do podjęcia działań, które mają na celu  podtrzymanie pamięci i edukację na temat Holokaustu.

W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.