Anna Schmidt-Rodziewicz nowym Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania

06 Marca 2020
 Anna Schmidt-Rodziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania oraz Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Źródło:www.mrpips.gov.pl
W dniu 5 marca 2020 r. Anna Schmidt-Rodziewicz została powołana na sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Nowa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt-Rodziewicz urodziła się w Jarosławiu. Jest socjologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była sekretarzem stanu i pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, członek parlamentarnych grup bilateralnych: polsko-litewskiej, polsko-francuskiej, polsko-izraelskiej, wiceprzewodnicząca grupy polsko-brytyjskiej. Przewodnicząca komisji łączności z Polakami za granicą, członek komisji polityki społecznej i rodziny, a także podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych w Sejmie VIII kadencji.

W latach 2014-2015 Anna Schmidt-Rodziewicz była radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego; przewodnicząca komisji edukacji, kultury i kultury fizycznej, wiceprzewodnicząca komisji ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej i społecznej. Członek Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

Nauczyciel, urzędnik administracji państwowej i samorządowej. Działaczka społeczna, współorganizator akcji charytatywnych. Hobbystycznie pianistka – Anna Schmidt-Rodziewicz jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej.

 

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/anna-schmidt-rodziewicz-nowym-wiceministrem-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej