Czy zasady projektowania uniwersalnego są realizowane w praktyce - wyniki audytów

12 Maja 2016
Czy inwestycje zrealizowane ze środków pochodzących z UE w latach 2007-2013 zapewniają równy dostęp osobom z niepełnosprawnościami? Niestety nie. Trzy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową, głuchych i niewidomych sprawdziły czy zasady projektowania uniwersalnego są realizowane w praktyce.