Europejski Dzień Równej Płacy

04 Listopada 2019
4 listopada obchodzimy Europejski Dzień Równej Płacy. Jest to data symbolicznie wyrażająca skalę nierówności płacowych między kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej. Polska jest w czołówce krajów o najniższym wskaźniku nierówności płacowych ze względu na płeć.

Na podstawie danych Eurostatu, Komisja Europejska ustanawiana co roku dzień, od którego kobiety w Europie pracują do końca roku kalendarzowego umownie za darmo, podczas gdy mężczyźni nadal otrzymują swoje wynagrodzenie.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest różnicą między godzinowymi zarobkami brutto pracujących mężczyzn i pracujących kobiet.

Zarówno przepisy europejskie, jak i krajowe zabraniają bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do wszystkich aspektów i warunków wynagrodzenia.

Polska wśród krajów z najniższymi wskaźnikami luki płacowej

Według danych Eurostatu[1], Polskę charakteryzuje jedna z najniższych wartości luki płacowej w Unii Europejskiej (różnica średniej stawki godzinowej brutto w całej gospodarce). W 2017 r. wyniosła ona 7,2% na niekorzyść kobiet, podczas gdy średnia unijna to 16,2%. Polska należy do pięciu krajów z najniższymi wskaźnikami luki płacowej wśród wszystkich krajów uwzględnionych przez Eurostat. W 2016 r. niższa luka płacowa była tylko w Rumunii, Włoszech, Luksemburgu oraz Belgii.

Aplikacja komputerowa „Równość płac”

Aby ułatwić zainteresowanym pracodawcom zweryfikowanie, czy za taką samą pracę wynagradzają w równy sposób, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało aplikację komputerową „Równość płac”, pozwalającą w łatwy sposób oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wieku wykształcenia oraz innych wybranych cech. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej MRPiPS.

 

[1] Eurostat prezentuje szacunki tzw. nieskorygowanej luki płacowej, a więc miarę która bierze pod uwagę przeciętne godzinowe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej pracowników.