Inauguracja programu mentoringowego „Jestem szefową”

22 Marca 2013
22 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczysta inauguracja programu mentoringowego konkursu „Jestem szefową”. Tego dnia po raz pierwszy spotkały się mentee - finalistki trzeciej edycji konkursu oraz ich przyszłe mentorki – kobiety liderki, które odniosły sukces w życiu zawodowym, absolwentki programów mentoringowych Vital Voices (partnera konkursu).
Mentoring jest elementem programu rozwojowego zawierającego m.in takie elementy jak: warsztaty, szkolenia oraz wizyty studyjne, w którym będzie uczestniczyć 20 finalistek konkursu. Celem programu jest wzmocnienie ich postaw przywódczych oraz rozwijanie potencjału liderskiego tak, aby mogły nie tylko być aktywnymi liderkami lokalnych społeczności, ale w przyszłości startować na najwyższe stanowiska kierownicze w Polsce. Jest po pierwsza tego typu inicjatywa rządowa skierowana do młodych kobiet i dziewcząt w naszym kraju.
Na początku spotkania, Pani Minister Agnieszka Kozłowska - Rajewicz – inaugurując program – zachęcała finalistki konkursu do korzystania z możliwości jakie daje mentoring.
Następnie Agnieszka Anielska oraz Joanna Butrym z Vital Voices przedstawiły założenia i cele programu mentoringowego. Zaprezentowały również model przywództwa Vital Voices oparty na pięciu wartościach takich jak poczucie misji i siła działania, nawiązanie trwałych relacji z lokalną społecznością, odważne idee i odważne działania, bycie ponad podziałaniami czydawanie z siebie. (prezentacje modelu przywództwa można obejrzeć poniżej).
Po części oficjalnej, mentorki i mentee miały czas na bliższe poznanie się i ustalenie dalszych zasad współpracy.
Kolejnym elementem spotkania były warsztaty z pięciostopniowego modelu przywództwa poprowadzone przez Panią Joannę Malinowską – Parzydło, prezeskę Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu oraz Personal Brand Instytut – partnera konkursu. Uczestniczki  przedstawiły również swoje oczekiwania co do programu i swoje wizje bycia liderką. 
Na koniec, finalistki wymieniły się doświadczeniami i pochwaliły sukcesami, które udało im się osiągnąć od czasu ostatniej wizyty w Kancelarii Premiera we wrześniu zeszłego roku.
Mentoring to osobista, oparta na zaufaniu, relacja mentorka – mentee, której celem jest odkrycie pełnego potencjału mentee oraz wsparcie jej w rozwoju osobistym i zawodowym. Mentorka – to osoba z doświadczeniem i sukcesami w dziedzinie, którą się zajmuje pragnąca podzielić się zdobyta wiedzą i doświadczeniem z inną kobietą – mentee. Nie daje ona gotowych „recept na sukces”, nie wyręcza swojej podopiecznej w określeniu jej celów życiowych i podejmowaniu decyzji. Jej rola polega raczej na podążaniu za mentee w procesie rozwoju, pomocy w odkryciu prawdziwego potencjału oraz doradzaniu, jak sprostać codziennym wyzwaniom.
Vital Voices Poland jest częścią międzynarodowej organizacji Vital Voices Global Partnership, którą w roku 1997 założyły Hillary Clinton i Madelaine Albright. Pierwsza dama i była Sekretarz Stanu chciały wspierać inne, aktywne i kobiety, chciały im pomoc i odkryć ich potencjał przywódczy. Założycielkami polskiego oddziału Vital Voices są dr Daria Gołębiowska - Tataj oraz Agnieszka Bilińska. Od trzech lat Vital Voices prowadzi z sukcesem programy monitoringowe dla kobiet – liderek z Polski i Eurazji.
Konkurs „Jestem szefową” jest wspólną inicjatywą Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowaną w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Do udziału w konkursie zapraszane są uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych. Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia jury złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy? Na finalistki konkursu czekają nagrody rzeczowe, spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i mediów. 20 finalistek, a także towarzyszących im rodziców/opiekunów i nauczycielek/nauczycieli zostanie objętych programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoringu i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.
Dotychczas zorganizowane zostały trzy edycje konkursu. Czwarte edycja odbędzie się w czerwcu tego roku. W tegorocznej Kapitule konkursu zasiądą: Władysław Kosiniak–Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, posłanki i posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan, Ligia Krajewska oraz Adam Szejnfeld, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: Piotr Borys, prof. Danuta Hübner, Małgorzata Handzlik, Sidonia Jędrzejewska, prof. Lena Kolarska–Bobińska Jan Kozłowski, Elżbieta Łukacijewska, dr Jan Olbrycht, Joanna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, a także Sławomir Brodziński Szef Służby Cywilnej, Jan Pastwa Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Hanna Gronkiewicz–Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
W gronie partnerów i instytucji zaangażowanych w konkurs znaleźli się również m. in. przedstawiciele i przedstawicielki Kongresu Kobiet, Vital Voices Chapter Poland, Fundacji Orange, Europejskiej Unii Kobiet, Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Microsoft, Orbis S.A i Procter & Gamble.
Mamy nadzieję, że konkurs, a także rozpoczęty właśnie program mentoringowy będzie dalej zachęcał uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzmacniania swoich zdolności kierowniczych oraz da im narzędzia umożliwiające pełnienie funkcji przywódczych w życiu politycznym i gospodarczym Polski w przyszłości.
Informacje na temat czwartej edycji konkursu „Jestem szefową”, której wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu tego roku można pobrać tutaj.