Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług w zakresie przeprowadzenia ewaluacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016

30 Maja 2018
W związku z planowaną realizacją zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi, polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji dotychczasowych działań, w tym w zakresie równości płci, wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016.

Zakres zadań oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Prosimy o przysłanie szacunkowej wyceny do dnia 8 czerwca 2018 r. na adres: Anna.Grzechnik-Wolosiuk [at] kprm.gov.pl oraz do wiadomości na adres: Barbara.Szymborska [at] kprm.gov.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i ustalenie szacunkowej wartości przyszłego zamówienia.