Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług w zakresiewykonania usługi dotyczącej projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

25 Stycznia 2019
W związku z planowaną realizacją zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi dotyczącej projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci” realizowanego w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich działaniach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Zakres zadań oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

Prosimy o przysłanie szacunkowej wyceny do dnia 8 lutego 2019 r.  na adres: Anna.Grzechnik-Wolosiuk [at] kprm.gov.pl oraz do wiadomości na adres: Barbara.Szymborska [at] kprm.gov.pl

Prosimy o podanie wartości brutto.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i ustalenie szacunkowej wartości przyszłego zamówienia.