Konferencja „Gotowi do dialogu obywatelskiego? Zarządzanie konfliktami w partycypacji lokalnej”

13 Kwietnia 2016
W dniu 12 kwietnia br. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wziął udział w konferencji „Gotowi do dialogu obywatelskiego? Zarządzanie konfliktami w partycypacji lokalnej”.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Konferencja była elementem projektu pt. „Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). Patronat honorowy nad konferencją objął Związek Powiatów Polskich.