Konferencja prasowa z okazji inauguracji corocznej akcji „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”

25 Listopada 2014
We wtorek (25 listopada) o godz. 10.30 odbyła się konferencja prasowa inaugurująca coroczną akcje „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” z udziałem Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli męskich grup przeciwko przemocy wobec kobiet: Konradem Wojterkowskim i Kazimierzem Walijewskim ze Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i Davidem Sypniewskim i Grzegorzem Wroną z akcji społecznej Głosy Przeciwko Przemocy.

Na wstępie konferencji Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara zaznaczyła, że  przemoc wobec kobiet przybiera różne formy i stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka. Od 1999 r., dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia, ogólnoświatowa akcja „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Ma ona na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.

Profesor Małgorzata Fuszara zwróciła uwagę na fakt, że szczególną rolę w akcji odgrywają działające na całym świecie ruchy mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet. Wiele z nich czerpie inspirację z utworzonej w 1990 r. w Kanadzie Kampanii Białej Wstążki. Organizacja została utworzona przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach motywowanego płcią zbiorowego zabójstwa na Politechnice Montrealskiej. Symbolem ruchu jest biała wstążka, której noszenie przez mężczyzn ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet oraz symbolizuje osobiste zobowiązanie, że noszący ją mężczyzna nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W tym celu do udziału w konferencji zostali zaproszeni Ministrowie oraz aktywiści działający w obszarze przeciwdziałania przemocy. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk  na wstępie swojej wypowiedzi podkreślił, że zabezpieczenie praw i ochrona ofiar o szczególnych potrzebach, jakimi są kobiety - ofiary przemocy ze względu na płeć, są dla Ministra Sprawiedliwości, bardzo istotne.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz zaznaczył, że w ramach profilaktyki leczniczej przedstawiciele służby zdrowia niejednokrotnie są pierwszymi osobami, które mają kontakt z osobami, które doznały przemocy. Na podstawie już obowiązujących przepisów lekarze mają prawo do wydawania bezpłatnych zaświadczeń dla osób, które doznały przemocy w rodzinie i biorą udział w procedurze Niebieskiej Karty.

Minister pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że jednym z podstawowych narzędzi prawnych umożliwiających prowadzenie coraz skuteczniejszej walki ze zjawiskiem, tak często dotykającej kobiet przemocy w rodzinie, jest uchwalona w 2005 r., a następnie nowelizowana w 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zaapelował również do reagowania na zjawisko przemocy w naszym najbliższym otoczeniu- ”Nie pozostawajmy bierni, jeśli jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie mieszkającej obok nas, przeciwdziałanie przemocy  to nasza wspólna sprawa”.

Konrad Wojterkowski ze Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy opowiedział o planach edukacyjnych na następny rok: „Kampania dla dzieci "Kocham. Nie biję" i dla kobiet "Kocham. Szanuję".

David Sypniewski z akcji społecznej Głosy Przeciw Przemocy podkreślił, że przyczyną agresywnych zachowań ze strony mężczyzn wobec kobiet, dzieci i innych mężczyzn jest wzorzec twardziela, który musi rządzić i musi mieć zawsze rację. Ten wzorzec, również krzywdzi samych mężczyzn. Przedstawiciel Głosów Przeciw Przemocy zaznaczył, że przeciwstawienie się temu wizerunkowi jest jednym z podstawowych warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy.

Przy okazji konferencji inaugurującej kampanię 16 dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet prof. Małgorzata Fuszara zaprosiła wszystkich do śledzenia kalendarium ogólnopolskich wydarzeń związanych z działaniami przeciwdziałającymi przemocy.

Kalendarium dostępne pod poniższym linkiem:

http://www.rownetraktowanie.gov.pl/16-dni-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet-0