Konferencja „Rola kobiet w Służbie Więziennej z okazji stulecia tej formacji”

27 Lipca 2019
Banner Konferencja „Rola kobiet w Służbie Więziennej z okazji stulecia tej formacji”
W dniu 27 czerwca 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się międzynarodowa konferencja „Rola kobiet w Służbie Więziennej z okazji stulecia tej formacji”. Organizatorami konferencji byli Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

W konferencji udział wzięło ok. 200 osób, w tym generałowie, szefowie, dowódcy, komendanci oraz rektorzy szkół wyższych: wojska, policji oraz służb mundurowych, a także przedstawiciele oraz pracownicy służb więziennych z Austrii, Belgi, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Malty, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy oraz Węgier.

Konferencję otworzyły wystąpienia: Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Michała Wójcika, Sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Podczas wystąpienia Minister Adam Lipiński odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników konferencji.  W swoim liście Premier podkreślił, że „w ostatnich latach rośnie zainteresowanie kobiet pracą w służbach mundurowych. Dziś możemy je spotkać na wszystkich stanowiskach w tej formacji […]. Są ekspertami i fachowcami w swoich dziedzinach, a praca jest dla nich źródłem satysfakcji i dumy. […] Swoją postawą i sukcesami udowadniają, że sprawdzają się w tej niełatwej służbie – są potrzebne i ważne dla sprawnego funkcjonowania organizacji”.

Minister Michał Wójcik podkreślił natomiast, że bycie funkcjonariuszem to nie jest zawód a misja wobec społeczeństwa i wobec państwa. Do tej formacji nie trafia się z przypadku. Trzeba się odznaczać pewnymi cechami charakteru, a w przypadku kobiet - delikatnością, szlachetnością, ale przede wszystkim odpowiedzialnością i rzetelnością. Minister Wójcik podziękował jednocześnie wszystkim kobietom oraz funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej za to co robią dla państwa.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej docenił, że aktualnie kobiety wybierają zawody wymagają wielkiej odwagi, poświęceń i odporności na stres. Stwierdził, panie są cennym zasobem Służby Więziennej. Obecnie kobiety w mundurach można spotkać na niemal wszystkich stanowiskach w strukturze więziennictwa, zaczynając od strażnika działu ochrony Doskonale sprawdzają się w pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi, w pionie administracyjnym, świetnie wykonują zadania na stanowiskach kierowniczych.

Przed częścią merytoryczną konferencji Dyrektor Generalny Służby Więziennej wręczył Adamowi Lipińskiemu  Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Taktowania odznakę okolicznościową 100 –lecie polskiego więziennictwa. Takie same odznaki zostały również wręczone szefom i przedstawicielom służb więziennych z krajów Europy i Stanów Zjednoczonych.

Dyrektor Biura Edukacji Historycznej w CZSW Jacek Pawłowicz podczas wykładu pt. „Funkcjonariuszki w służbie społeczeństwu – 100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce” – przywoływał postacie nieznanych szerzej polskich funkcjonariuszek więziennych, które swoją heroiczną postawą ratowały żołnierzy podziemia podczas II wojny światowej, a także w czasach stalinowskich.

W kolejnych wystąpieniach podczas konferencji zaprezentowane zostały m.in. prezentacje dotyczące kobiet funkcjonariuszek w Służbie Więziennej, a także dotyczące roli  kobiet w narodowych systemach penitencjarnych przedstawione przez kpt.  Iwonę Owsiankę, specjalistę Biura Kadr i Szkolenia CZSW, Janę Špero, Dyrektor Generalną Chorwackiej Służby Więziennej i Probacji, Doug Dretke, Dyrektora  Wykonawczego Instytutu ds. Zarządzania w Więziennictwie Teksasu.