Krajowy program działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016

12 Grudnia 2013
Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, przygotowany został w biurze Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania. Program jest pierwszym dokumentem rządowym, który porusza problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację. Dokument zbiera w jednym miejscu, porządkuje i hierarchizuje kluczowe aktywności równościowe, które realizowane są przez rząd w różnych resortach i komórkach podległych.