Najnowsze raporty Unii Europejskiej dotyczące równości kobiet i mężczyzn

18 Października 2013
W dniu 14 października 2013 Komisja Europejska opublikowała dwa ważne raporty - raport podsumowujący pierwszą połowę wdrażanie Strategii równości kobiet i mężczyzn (Mid-term review of the Strategy for equality between women and men 2010-2015) i raport o kobietach na pozycjach przywódczych i dyrektorskich w Unii Europejskiej (Report on women and men in leadership positions in the European Union 2013) .

Raporty wskazują na osiągnięcia, które państwa członkowskie dokonały, jak również wyzwania, które nadal przed nimi stoją. W przypadku Polski raporty wskazują ustawę parytetową i rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie 30% kwoty dla każdej płci w radach nadzorczych spółek, w których udział ma Skarb Państwa, jako dobre kroki w kierunku zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach decyzyjnych w biznesie i polityce. Jednakże raporty również pokazują, że kobiet w rolach przywódczych jest w biznesie i polityce Polsce mniej niż w innych krajach i mniej niż powinno być jeśli wziąć pod uwagę doświadczenie i wykształcenie Polek.