Ogłoszenie wyników VI edycji konkursu "Jestem Szefową"

17 Czerwca 2015
W dniu 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania realizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Uroczystość poprowadziła aktorka Katarzyna Żak.

 

Ogólnopolski konkurs „Jestem Szefową” to wspólna inicjatywa Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania realizowaną we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Jego celem jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży.

Konkurs skierowany jest do uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych. Wspieranie tych zdolności już od najmłodszych lat jest niezwykle ważne i stanowi jeden z priorytetów działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia Kapituła konkursu złożona z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy? Razem z pracą oceniany jest specjalny kwestionariusz wypełniony przez nauczyciela lub nauczycielkę, którego celem jest dostarczenie wiedzy o uczestniczce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których pełniła rolę liderki.

Finalistki konkursu otrzymały nagrody rzeczowe oraz możliwość spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i mediów. 15 finalistek konkursu każdej edycji, a także towarzyszących im rodziców/opiekunów i nauczycielek/nauczycieli uczestniczy w specjalnie przygotowanym dla nich programie rozwojowym w ramach którego wchodzą: szkolenia i warsztaty z umiejętności przywódczych, mentoring oraz wizyty studyjne w wybranych instytucjach. W tym roku organizowana jest szósta edycja konkursu, która tradycyjnie kończy się dwudniowym pobytem finalistek i ich rodziców oraz nauczycieli w czerwcu w Warszawie w dniach 17-18 czerwca br.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem: W pięciu edycjach konkursu wzięło udział ponad 1000 dziewcząt z całej Polski. Na tegoroczna szóstą już edycję napłynęło prawie 400 prac. Popularność tej inicjatywy wskazuje na dużą potrzebę działań na rzecz wspierania zdolności przywódczych kobiet i dziewcząt w Polsce.

W tegorocznej Kapitule konkursu zasiedli: Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej,  posłanki na Sejm RP: Magdalena Kochan, Ligia Krajewska, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: prof. Danuta Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Łukacijewska, dr Jan Olbrycht, Adam Szejnfeld, Tadeusz Zwiefka, a także Claudia Torres-Bartyzel Szefowa Służby Cywilnej, Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz JE Karsten Klepsvik Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce. W gronie partnerów i instytucji zaangażowanych w konkurs znaleźli się również przedstawiciele i przedstawicielki Kongresu Kobiet, Vital Voices Chapter Poland, Fundacji Orange, Europejskiej Unii Kobiet, Personal Brand Institute , Fundacji Szkoła Liderów, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Liderek Biznesu, Microsoft, Orbis S.A i Procter & Gamble.

Uczestniczki konkursu to uczennice zarówno liceów, jak i techników oraz szkół zawodowych. Większość pochodzi z małych miast i wsi.  Mimo młodego wieku już teraz mogą się pochwalić licznymi osiągnięciami: są finalistkami olimpiad i konkursów, pełnią funkcję przewodniczących samorządu szkolnego lub klasowego,  działają w organizacjach pozarządowych, są wolontariuszkami, udzielają się na rzecz lokalnej społeczności. Marzą o karierze w biznesie (prezeski firmy), polityce (minister, premier, prezydent, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, burmistrz), pracy społecznej (szefowa fundacji), ale chciałyby również pracować w zawodach postrzeganych stereotypowo jako „męskie” np. policjant, żołnierz, kapitan statku, szef firmy budowlanej lub salonu samochodowego.

Celem konkursu jest rozwijanie ich potencjału liderskiego, żeby mogły rozwijać się nie tylko jako liderki lokalnych społeczności, ale w przyszłości zajmować najwyższe stanowiska kierownicze w kraju. Chcemy też wspierać ich nauczycielki i nauczycieli oraz rodziców i opiekunów tak, aby mogli wspierać swoje córki i uczennice „na liderskiej ścieżce”.

W tym roku oprócz dwudniowego pobytu w Warszawie dla finalistek VI edycji,  zostanie zorganizowany czterodniowy program szkoleniowy dla finalistek wszystkich dotychczasowych edycji konkursu w październik tego roku.

Dotychczas zorganizowanych zostało 5 edycji konkursu. Z prawie 400 prac zgłoszonych na VI edycję konkursu Kapituła konkursu na posiedzeniu w dniu 29 maja br. wybrała 15 finalistek VI edycji, w tym laureatki I, II i III miejsca.

 

Wyniki VI edycji konkursu  „Jestem szefową”

I miejsce: Wiktoria Morawska - Uczennica Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Wiktoria Morawska jest dziewczyną bardzo aktywną społecznie. Zorganizowała i zrealizowała wiele inicjatyw  w swojej szkole, m. in. akcję na rzecz zwierząt „Plastyku, podaj łapę”, warsztaty dla dzieci „Jak zorganizować spotkanie teatralne” oraz „Znaczenie plakatu”, wystawy prac teatralnych, spektakle w teatrze szkolnym.  Działa również na szczeblu regionalnym i krajowym. Zorganizowała m.in.  „Częstochowski Festiwal Sztuki”, w którym wzięło udział ponad 1300 osób, współorganizowała projekt społeczny „Toleruję, nie hejtuję” oraz performance dotyczący kobiet i kolei na Placu Zamkowym w Warszawie.  Otrzymała wyróżnienie honorowe w Biennale Pejzaż Ludzki w kategorii „Działalność społeczna” (edycja 2014). Jest również laureatką i finalistką wielu konkursów, m.in. „Czytanie z przeszkodami”, „Najpiękniejsza postać literacka” na szczeblu międzyszkolnym, XXIV Wojewódzkiego Konkursu „Mój Las”, II Ogólnopolskiego konkursu historii sztuki - Sztuka cenniejsza niż złoto - Olga Boznańska. Jest również stypendystką Narodowego Funduszu na rzecz Dzieci (stypendium artystyczne).

Zaprezentowana przez Wiktorię praca pt. „Liga mocnych” wyróżnia się zarówno w warstwie merytorycznej, jak i językowej. Autorka zaproponowała formę rozmowy pomiędzy 5 kobietami reprezentującymi różne kultury, kraje i zawody na temat kobiet, ich problemów, stojących przed nimi wyzwań, a także koniecznych zmian i możliwych do podjęcia działań. To oryginalna, kreatywna i przemyślana praca, świadcząca o dojrzałości Autorki.

[fragment pracy]

Spoglądając na te pięć nieznanych mi kobiet i prowadząc z nimi żywą dyskusję w mojej głowie, liczę na to, że kiedyś będę miała szansę spotkać się z nimi naprawdę oraz co dzień będę widywała inne kobiety i mężczyzn o podobnych poglądach do moich. Patrząc na nie, zdałam sobie też sprawę, że rola kobiety-liderki jest wszędzie: w domu wśród dzieci, w poważnej firmie, rządzie, w street-arcie, w galerii sztuki, szpitalu, w tirze, pracowni naukowej i w wojsku. Że „szefowa” nie znaczy wcale  białej koszuli, a silną kobietę, która będzie dążyła do realizacji celów i marzeń, pamiętając o ludziach i łamiąc stereotypy. Zdałam sobie sprawę, że nie ma na to żadnego wzoru .Każda z nich bardzo się różni, mężczyźni różnią się od kobiet, kobiety od kobiet i mężczyźni od mężczyzn- i ja też się różnię, ale właśnie w tych różnicach jest siła. Dzięki traktowaniu tego jako zalety, można stworzyć wiele, świetnie działających i wspaniałych rzeczy, wystarczy tylko uwierzyć w siebie i w fakt, że kobieta może być świetną szefową. Bo naprawdę może.

 

II miejsce: Konstancja Aszendorf - Uczennica Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi. Konstancja może poszczycić się bogatym doświadczeniem w działalności społecznej, jest wolontariuszką, wspiera osoby niepełnosprawne oraz dzieci, jak również była posłanką XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest v-ce przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Otrzymała nagrodę Starogardzki Wolontariusz Roku 2013. Warto podkreślić, iż działania naukowe i społeczne podejmowane przez Laureatkę są spójne i skoncentrowane na tematyce ekologii, zdrowego stylu życia i partycypacji społecznej.  Konstancja zajęła 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Trybu Życia, brała również udział w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,  konkursie Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w życiu publicznym widziane z perspektywy młodych ludzi, jak również w projektach edukacyjnych m.in. w inicjatywie „Młodzi Głosują”.

Konstancja zaprezentowała oryginalny pomysł kariery - jako Dyrektor Generalna Lasów Państwowych - w stereotypowo „męskim” zawodzie leśnika. Nie tylko przedstawiła ścieżkę kariery w tym zawodzie, trudności i wyzwania, jakie stoją przed osobami pragnącymi zająć się ochroną lasów, ale także podjęła próbę przeciwdziałania stereotypom  podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”.

 

Laureatka III miejsca: Zuzanna Dudanowicz - Uczennica III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Zuzanna jest członkinią Samorządu Uczniowskiego, wolontariuszką w Hospicjum oraz w szkole jazdy konnej. Jest osobą bardzo aktywną, zarówno naukowo, jak i społecznie:  zorganizowała akcję charytatywną dla chorego kolegi, angażując w tę inicjatywę środowisko lokalne, uczestniczyła w konkursach: fotograficznym, poetyckim, biologicznym, z języka angielskiego. Jest finalistką „Wielkiego Maratonu Czytelniczego” na szczeblu regionalnym.

Zaprezentowana praca pt. „Pierścionek babci Honoraty” jest bardzo interesująca, napisana ciekawym językiem literackim. Autorka zwróciła w niej uwagę na rolę kobiety w społeczeństwie na przestrzeni lat, podkreślając możliwość podejmowania wyzwań i dokonywania wyborów przez współczesne kobiety – coś czego były pozbawione kobiety żyjące kiedyś. Opisała swoje wyobrażenie roli szefowej, przedstawiła pomysły na organizację pracy zespołu,  jak również wyzwania stojące przed ordynatorką oddziału chirurgii.

 

Pozostałe Finalistki VI edycji konkursu

 

Kaja Bogdan – V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej

Anna Ciepielak – Liceum Ogólnokształcące Salomon w Warszawie

Anna Imalska – V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu

Karolina Liszewska – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

Milena Litwin – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Natalia Margielewska – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu

Maria Matlińska-Niemiatowska – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

Karolina Mroczko – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej

Weronika Mróz – II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu

Katarzyna Piskorska – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Agata  Wietrzykowska – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze

Karolina Witek – Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

 

Konkurs „Jestem szefową” koordynują:

Małgorzata Perkowska, tel. +48 22 694 73 75, e-mail: malgorzata.perkowska [at] kprm.gov.pl

Anna Solarska, tel. +48 22 694 63 18, e-mail: anna.solarska [at] kprm.gov.pl