Patronat Pełnomocnika dla "Lekcji Równości", podręcznika dla nauczycielek i nauczycieli, dotyczącego homofobii w szkole

14 Maja 2013
Lekcja Równości. Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej i wspierać młodzież pod redakcją Jana Świerszcza to pierwsza polska książka dotycząca wyzwań związanych z homofobią w szkole i obecnością młodzieży nieheteroseksualnej w klasie. Patronat nad publikacją objął Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
 

Do nauczycieli i nauczycielek Pełnomocnik Rządu pisze:

(…)Osoby nieheteroseksualne w szkole to nie jest wymysł środowisk LGBT, to fakt, o którym najlepiej wiedzą nauczycielki i nauczyciele wrażliwi na problemy swoich uczniów, potrafiący słuchać, widzieć i reagować. Zdaję sobie sprawę, że czasem potrzebują Państwo wsparcia, dlatego właśnie polecam Wam, Pedagogom, niniejszą publikację jako źródło inspiracji, wiedzy i refleksji.

Treść książki jest odpowiedzią na wyniki polskich badań ujawniających potrzeby i postawy zarówno kadry szkolnej jak i młodzieży wobec poruszania tematyki homofobii w szkole. W publikacji znajduje się przystępnie opisana i wyjaśniona problematyka homofobicznego prześladowania rówieśniczego oraz orientacji seksualnej w kontekście szkolnym. Tekst jest wzbogacony o prawdziwe przykłady różnych form dyskryminacji oraz wypowiedzi młodzieży. Z doświadczeniami nieheteroseksualnych uczniów i uczennic pedagog może zapoznać w rozdziale zawierającym, zebrane przez redaktora, ale nigdy nie wysłane, listy młodzieży do swoich nauczycieli. Publikacja zawiera także wskazówki jak prowadzić zajęcia z wrażliwością na obecność osób LGBT w klasie i w społeczeństwie oraz jak prowadzić edukację wspierającą przeciwdziałanie dyskryminacji. W trosce o horyzontalne podejście do przeciwdziałania dyskryminacji w szkole publikacja zawiera inspirujące zasady formowania strategii dla całej szkoły. Szczególnie cenną częścią publikacji są rozdziały pokazujące jak prowadzić rozmowę z młodą osobą ujawniającą swoją nieheteroseksualną orientację oraz z osobą doznającą homofobicznej przemocy ze strony rówieśników.

Książka kierowana jest w szczególności do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów oraz dyrekcji pragnących uczynić swoją szkołę wolną od dyskryminacji oraz otwartą na wszystkich uczniów i uczennice, niezależnie od orientacji seksualnej.

Szkoły mogą zamówić bezpłatnie publikację w wersji drukowanej pisząc na adres: info [at] kph.org.pl
Książka jest także dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.lekcjarownosci.pl