Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania na VIII Kongresie Kobiet

13 Maja 2016
Pełnomocnik przemawia na Kongresie Kobiet 2016
O szacunek dla wszystkich kobiet, w tym: matek, kobiet łączących różne role zawodowe i kobiet – zakonnic oraz świeckich wolontariuszek niosących ofiarnie pomoc najbardziej potrzebującym apeluje Pełnomocnik.

W dniu 13 maja 2016 r. Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania wziął udział w otwarciu VIII Kongresu Kobiet

Podczas swojego wystąpienia Minister Kaczmarczyk podkreślił, że obecność Pełnomocnika jest oczywistym dowodem szacunku rządu polskiego dla wszystkich polskich kobiet: kobiet – matek, kobiet-babć, kobiet - pracujących w spółkach, urzędach, szkołach, na uczelniach, w szpitalach, ośrodkach zdrowia, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz kobiet- zakonnic, uznania ich praw do realizowania swych aspiracji życiowych i troski o pełne poszanowanie ich godności.

Przepisy ustawy równościowej, kodeksu pracy, karnego, innych ustaw są zgodne ze standardami europejskimi i międzynarodowymi w zakresie praw człowieka i równego traktowania. Przepisy szczegółowe oraz praktyka ich stosowania są stale doskonalone. Na pewno jednak jest tu jeszcze sporo do zrobienia.  Jednym z takich obszarów doskonalenia jest system instytucjonalno-prawnego wsparcia kobiet-matek wychowujących przez dłuższy czas dzieci zarówno na etapie edukacji i wychowania dzieci, jak też ich powrotu na rynek pracy, zawsze wtedy gdy taka będzie ich decyzja.   Wciąż brak jest efektywnego systemu pomocy w powrocie na rynek pracy, stopniowaniu zadań, dostosowywaniu wymagań do odtwarzających się kompetencji - zaznaczył podczas swojego wystąpienia minister Kaczmarczyk.

Minister Kaczmarczyk podkreślił, za przedstawicielkami Fundacji Liderki Biznesu, że od lat sytuacja kobiet w spółkach jest stabilna, ale niestety wciąż pozostawia sporo do życzenia. W ostatnich latach podjęto szereg inicjatyw, które mają prowadzić do bardziej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w zarządzaniu firmami. Chociaż Polska, z udziałem kobiet we władzach spółek publicznych na poziomie nieznacznie poniżej 18%, plasuje się na piętnastym miejscu w Unii Europejskiej, wynik ten nie może zadowalać. Wskazał, że jest to zadanie dla liderów/liderek, działaczy/działaczek, wolontariuszek/wolontariuszy organizacji pozarządowych, których celem jest awans zawodowy kobiet i uzyskanie w tym obszarze prawdziwej zmiany społecznej. Zachęcił organizacje pozarządowe do podejmowania wysiłków by poprawić ten stan rzeczy oraz  przenoszenia dobrych praktyk z jednej firmy do kolejnych. Trzeba by szefowe dużych korporacji pokazywały swym koleżankom, że awans jest możliwy. Uczyły je jak to zrobić i pomagały im w osiąganiu tych celów.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania podczas swoje wystąpienia zapewnił, że w imieniu rządu gorąco sekunduje organizacjom działającym na rzecz awansu kobiet.