Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Ambasadorem ds. wolności religijnej w Departamencie Stanu USA

14 Września 2018
W dniu 14 września 2018 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Samem Borownbackiem Ambasadorem ds. wolności religijnej w Departamencie Stanu USA.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Stanu, Biura ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas spotkania omawiane byłe kwestie  związane z kwestiami wolności religijnej na świecie i możliwościami zacieśnienia współpracy w tym zakresie. Ambasador Borownback wyraził uznanie dla zaangażowania Polski na rzecz wolności religijnej.