Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z ekspertkami ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce

03 Grudnia 2018
Spotkanie z ekspertkami ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce
3 grudnia 2018 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z ekspertkami ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce Panią Ivaną Radačić, Przewodniczącą Grupy Roboczej oraz Melissą Upreti

Podczas spotkania ekspertki poruszyły kwestie krajowych przepisów regulujących prawa kobiet oraz udział kobiet w życiu społeczno-gospodarczym, a także realizację zapisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.