Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Pełnomocnikami Wojewodów i Koordynatorami do spraw Równego Traktowania

20 Marca 2018
W dniu 7 marca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Adama Lipińskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z Pełnomocnikami Wojewodów i Koordynatorami do Spraw Równego Traktowania

Celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych i planowanych działań podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz nakreślenie wizji współpracy z Pełnomocnikami Wojewodów i Koordynatorów m.in. w kontekście rozpoczynającego się projektu pn. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewodów ze wszystkich województw oraz przedstawiciele administracji rządowej na szczeblu centralnym, reprezentujących 17 ministerstw, Główny Urząd Statystyczny oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.