Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Specjalną Sprawozdawczynią ONZ ds. kulturalnych

02 Października 2018
Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania ze Specjalną sprawozdawczynią ONZ w dziedzinie praw kulturalnych
2 października 2018 r. Minister Adama Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Karimą Bennoune, specjalną sprawozdawczynią Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw kulturalnych oraz Johanne Bouchard, zajmująca się prawami człowieka w Wydziale ds. procedur specjalnych ONZ.

Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów było częścią programu specjalnej sprawozdawczyni w Polsce, w ramach którego spotkała się z przedstawicielami rządu i samorządów lokalnych, a także pracownikami instytucji kulturalnych i przedstawicielami środowiska kultury.

Podczas spotkania z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania zostały poruszone m.in. kwestie związane z równym traktowaniem oraz sytuacja mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych.

Celem wizyty Specjalnej Sprawozdawczyni w Polsce była ocena polityki zapewnienia przedstawicielom różnych środowisk możliwości dostępu do dziedzictwa kulturowego, a także dyskusja o dobrych praktykach i zwrócenie uwagi na wyzwania związane z korzystaniem z dóbr kultury w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego.