Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w Programie „Czarno na Białym”

24 Stycznia 2019
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wziął udział w Programie „Czarno na białym” dotyczącym przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Podczas rozmowy Minister Adam Lipiński przedstawił swoją opinię na temat ostatniej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której wnioskodawcą było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pełnomocnik wskazał również na kwestie, które wymagają uregulowania w związku z ratyfikacją przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a mimo to nie zostały uwzględnione w projekcie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do kwestii tych należą m.in. wprowadzenie do porządku prawnego definicji przemocy ekonomicznej oraz uwzględnienie w nowelizowanych przepisach relacji osób, które już nie pozostają w stałym związku lub małżeństwie i nie mieszkają razem, a mimo to nadal dochodzi pomiędzy nimi do aktów przemocy.