Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wziął udział w uroczystym zapaleniu lampy chanukowej

05 Grudnia 2018
Uroczystość zapalenia lampy chanukowej z okazji żydowskiego Święta Świateł w Sejmie RP
5 grudnia 2018 r. Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wziął udział w uroczystym zapaleniu lampy chanukowej z okazji żydowskiego Święta Świateł.

Chanukowe świece, których światło symbolizuje pokój, tolerancję i wolność, zapalili wspólnie Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, Naczelny Rabin Izraela Dawid Baruch Lau oraz Rabin Szalom Dow Ber Stambler.

Relacja z wydarzenia jest dostępna na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=331AC28AC28FE0...