Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego spotkał się ze Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. prawa do wyżywienia

21 Kwietnia 2016
W dniu 20 kwietnia 2016r. Minister Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Panią Hilal Elver, Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. prawa do wyżywienia.

Podczas spotkania Minister Kaczmarczyk poinformował, że polskie organizacje pozarządowe są zaangażowane w realizację 3 celów zrównoważonego Rozwoju i odbywa się to w II wymiarach: międzynarodowym oraz  krajowym. Zaangażowanie polskich organizacji pozarządowych jest zarówno w zwalczanie głodu, jak i działania wspierające w zakresie polityki zdrowotnej oraz zwiększania umiejętności pozyskiwania żywności. Minister Kaczmarczyk podkreślił, również dużą rolę polskich  misjonarzy, którzy oprócz działalności religijnej prowadzą także działalność charytatywną np. sierocińce, apteki, szpitale oraz edukacyjną oraz Banków Żywności, prowadzonych głównie przez organizacje pozarządowe. Zaznaczył, że polski rząd od wielu lat wspiera tego typu działania. Sklepy nie muszą płacić podatku od darowizn żywności przekazywanej organizacjom pożytku publicznego na cele charytatywne, natomiast wielkopowierzchniowe sklepy zobligowane są do oddawania nadwyżki żywności, która nie została sprzedana na cele społeczne. W ramach opracowywanego aktualnie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Banki Żywności mogą liczyć na wsparcie rządu w wymiarze m.in. legislacyjnym (kolejne ułatwienia). Podczas dyskusji specjalny sprawozdawca ds. prawa do wyżywienia poruszyła także problem ubóstwa i osób o niskich dochodach, problemu imigrantów i uchodźców, a także równego prawa własności dla kobiet i mężczyzn.