Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego skutecznie wsparł polskie organizacje pozarządowe w Komisji Europejskiej

11 Maja 2016
Sukcesem zakończyła się interwencja rządu polskiego w Komisji Europejskiej, w szczególności Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych, w sprawie Regulaminu konkursu grantowego EC EuropeAid DEAR Call 2016.

Interwencja miała na celu usunięcie niekorzystnego dla polskich organizacji pozarządowych zapisu regulaminu w zakresie edukacji globalnej i podnoszenia świadomości o wyzwaniach globalnych. Zmiana polega na umożliwieniu organizacjom uczestniczenie w charakterze lidera bądź partnera w maksymalnie trzech projektach składanych w ramach konkursu zamiast tylko w jednej ofercie. Zmiana regulaminu zwiększa szansę skutecznej rywalizacji w konkursie polskich organizacji, które w obszarach edukacji globalnej i podnoszenia świadomości o wyzwaniach globalnych nadal dysponują mniejszymi zasobami od swoich zagranicznych partnerów, co w istotny sposób obniża ich zdolność do konkurowania o fundusze europejskie.