„RODZINA-ROZWÓJ-PARTYCYPACJA. KIERUNKI PRZEMIAN SPOŁECZNYCH”

05 Czerwca 2018
Konferencja Lublin 29.05.2018
W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się w dniu 29 maja 2018 r. konferencja zatytułowana „RODZINA-ROZWÓJ-PARTYCYPACJA. KIERUNKI PRZEMIAN SPOŁECZNYCH”.

Organizatorami konferencji byli: Urząd Statystyczny w Lublinie, Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Lubelski. Wydarzenie to skierowane było do przedstawicieli środowisk naukowych, samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, jak również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką demografii, rozwoju regionalnego i partycypacji społecznej. Debata toczyła się wokół procesów starzenia się społeczeństwa polskiego, sytuacji osób starszych w rodzinie i społeczeństwie, prognozy demograficznej, czynników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego, jak również roli i kierunków rozwoju organizacji pozarządowych. Tym ostatnim zagadnieniom swoje wystąpienie w sesji plenarnej poświeciła dr Agnieszka Rymsza, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM. Przedstawiła ona miedzy innymi stan prac na koncepcją powołania nowej formy zinstytucjonalizowanego dialogu obywatelskiego w postaci Rady Dialogu Obywatelskiego.