Ruszyła IV edycja konkursu JESTEM SZEFOWĄ!

21 Marca 2013
W dniu 7 marca 2013 r. ruszyła czwarta edycja konkursu „Jestem szefową” – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
Na prace konkursowe czekamy do 22 kwietnia 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego)!
 
Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Do udziału w konkursie zapraszamy uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.
Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia jury złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy? Na finalistki konkursu czekają nagrody rzeczowe, spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i mediów. Dodatkową nagrodą specjalną dla laureatek konkursu jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
20 finalistek, a także towarzyszących im rodziców/opiekunów i nauczycielek/nauczycieli zostanie objętych programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoringu i wizyty studyjne w wybranych instytucjach. Dwudniowa wizyta finalistek oraz zaproszonych gości zaplanowana jest w dniach 12 – 13 czerwca 2013 r. w Warszawie.
Dotychczas zorganizowane zostały trzy edycje konkursu. Na ubiegłoroczną, trzecią już edycję konkursu, napłynęło ponad 360 prac z całej Polski, prawie o 100 więcej niż w roku 2012. Wciąż rosnąca popularność tej inicjatywy wskazuje na dużą potrzebę działań na rzecz wzmacniania zdolności przywódczych kobiet i dziewcząt w Polsce.
W tegorocznej Kapitule konkursu zasiądą: Władysław Kosiniak–Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, posłanki i posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan, Ligia Krajewska oraz Adam Szejnfeld, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: Piotr Borys, prof. Danuta Hübner, Małgorzata Handzlik, prof. Lena Kolarska–Bobińska, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Elżbieta Łukacijewska, dr Jan Olbrycht, Joanna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, a także Sławomir Brodziński Szef Służby Cywilnej, Jan Pastwa Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Hanna Gronkiewicz–Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. W gronie partnerów i instytucji zaangażowanych w konkurs znaleźli się również m. in. przedstawiciele i przedstawicielki Kongresu Kobiet, Vital Voices Chapter Poland, Fundacji Orange, Europejskiej Unii Kobiet, Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Microsoft, Orbis S.A i Procter & Gamble.
Mamy nadzieję, że konkurs będzie dalej zachęcał uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzmacniania swoich zdolności kierowniczych oraz zaopatrzy w narzędzia, które umożliwią im w przyszłości pełnienie funkcji przywódczych w życiu politycznym i gospodarczym Polski.
                                  
Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!
Konkurs „Jestem szefową” koordynują:
 
Małgorzata Perkowska, tel. 22 694 73 75, e-mail: malgorzata.perkowska [at] kprm.gov.pl
Beata Wesołek, tel. +48 22 694 74 67, e-mail: beata.wesolek [at] kprm.gov.pl
 
 
Materiały do pobrania:
- Ogłoszenie o IV edycji konkursu „Jestem szefową”,
- List przewodni Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania do dyrektorów/dyrektorek szkół ponadgimnazjalnych,
- Regulamin konkursu,
- Kwestionariusz zgłoszeniowy. Część I (wypełniany przez nauczyciela/nauczycielkę)
   – załącznik nr 1 do Regulaminu,
- Kwestionariusz zgłoszeniowy. Część II (wypełniany przez rodzica/opiekuna)
   – załącznik nr 2 do Regulaminu,
- Oświadczenie o akceptacji regulaminu uczennicy, która najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyła 18 lat
   – załącznik nr 3 do Regulaminu,
- Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczennicy na udział w konkursie (dotyczy uczennic, które w dniu zgłoszenia nie ukończyły 18 lat)
   – załącznik nr 4 do Regulaminu.
 
 
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronach: