Spotkanie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Małgorzaty Fuszary z łódzkimi organizacjami pozarządowymi.

16 Lipca 2015
14 lipca 2015 Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Prof. Małgorzata Fuszara przy okazji wizyty w Łodzi, spotkała się z przedstawicielami/kami łódzkich organizacji pozarządowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ETHNOS. Do głównych działań Stowarzyszenia ETHNOS należy koordynowanie akcji informacyjnej o prawach mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w województwie łódzkim. W ramach tych działań, od sierpnia 2009r. stowarzyszenie ETHNOS  realizuje cykl audycji radiowych w Radio Łódź pt. „Ethnos. Magazyn mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych”. Dodatkowo ETHNOS od 1 września 2014r. do 30 września 2015r. realizuje w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach projekt pt. „Zrozumieć różnice, znaleźć podobieństwa”.

W drugim spotkaniu wzięły/li udział przedstawicielki dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK, specjalizującej się w edukacji nieformalnej, szczególnie w  edukacji seksualnej oraz przedstawiciel Fabryki Równości- organizacji kulturalno-edukacyjnej LGBTQ.

W czerwcu tego roku Fundacja SPUNK ruszyła z nową akcją edukacyjną. Edukatorzy i eduktorki SPUNKa odpowiadają  na pytania młodzieży, dotyczące dojrzewania, uczuć, związków, antykoncepcji czy innych zagadnień związanych z seksualnością. Pytania można zadawać wysyłając email na: zapytaj [at] spunk.pl.

Fabryka Równości powstała na bazie grupy lokalnej Kampanii Przeciw Homofobii. Do głównych działań Fabryki Równości należy promowanie postaw akceptacji wobec osób nieheteroseksualnych i transpłciowych, oraz edukacja równościowa, seksualna i antydyskryminacyjna. Działacze/ki
i wolontariusze/ki Fabryki Równości prowadzą grupę wsparcia dla rodziców osób LGBTQ, udzielają bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych.

 

Zachęcamy do śledzenia i wspierania działań wymienionych stowarzyszeń i fundacji:

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS

http://ethnos.org.pl/

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

http://spunk.pl/

Fabryka Równości

http://fabrykarownosci.com/