Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Ministra Zdrowia z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

18 Grudnia 2018
Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Ministra Zdrowia z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
18 grudnia 2018 roku Adam Lipiński, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wraz z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczestniczył w spotkaniu z Panem Łukaszem Szumowskim, Ministrem Zdrowia.

Tematem rozmowy była potrzeba wyodrębnienia wczesnej interwencji w polskim systemie zdrowia jako świadczenia o wielkim znaczeniu dla zdrowia i rozwoju najmłodszych dzieci.