Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego z przedstawicielami Ambasady Królestwa Holandii

20 Kwietnia 2016
W dniu 19 kwietnia 2016r. Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego spotkał się z Adriaanem Palmem, Charge d`Affaires a.i. oraz Krzysztofem Weyherem, Doradcą ds. Politycznych.

Podczas spotkania Minister Wojciech Kaczmarczyk przedstawił swoje obecne i planowane działania w ramach pełnionych przez siebie obowiązków. Poinformował przedstawicieli Ambasady o pracach nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zorganizowanej w marcu br. konferencji prezentującej założenia tego programu oraz o rozpoczynających pracę zespołach eksperckich.  Dyskusja podczas spotkania dotyczyła również roli społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w różnych sektorach życia  społecznego m.in.  w edukacji, w zdrowiu; wspierania kobiet powracających na rynek pracy po urlopach rodzicielskich i wychowawczych; działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji mniejszości.  Minister Wojciech Kaczmarczyk podczas spotkania podkreślił, że partnerzy społeczni powinni mieć znacznie bardziej zrównoważony niż dotychczas dostęp do zasobów (programów i środków) oferowanych przez państwo, powinni być również obecni w debacie publicznej, a ich głos bardziej słyszalny. Zwłaszcza te organizacje i środowiska, które nie były dotąd obecne w debacie publicznej i miały niewystarczający dostęp do zasobów publicznych. Wskazał również, że konieczna jest wciąż debata nad problemami mniejszości w celu ich lepszego zrozumienia, a także wypracowanie w tym zakresie rekomendacji w oparciu o rzetelną wiedzę i dobrze metodologicznie ugruntowane badania. Zapowiedział otwarcie debaty publicznej nad ustawą „równościową” polegającą na ocenie jej funkcjonowania, a także wypracowaniu propozycji zmian. Zapowiedział również ewaluację obecnej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 w II połowie bieżącego roku, która będzie prowadzona z szerokim udziałem partnerów społecznych.