Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

13 Marca 2019
W dniu 13 marca 2019 r. Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunją Mijatović.

Dunja Mijatović pochodzi z Bośni i Hercegowiny; stanowisko Komisarza objęła w kwietniu zeszłego roku, zastępując Pana Nilsa Muižnieksa z Łotwy. Pani Dunja Mijatović jest pierwszą kobietą na stanowisku Komisarza Praw Człowieka.

W spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obok przedstawicieli wydziału obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania wziął również udział Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki Departamentu Analiz Ekonomiczny oraz Departamentu  Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spectrum zainteresowania Komisarz Mijatović pozostawały kwestie działań podejmowanych na rzecz równości płci, współpracy z organizacjami pozarządowymi, środki finansowe przeznaczane na ośrodki specjalistyczne i wsparcie dla ofiar przemocy oraz działania podejmowane na rzecz niwelowania luki płacowej.  

W ciągu dwóch miesięcy od spotkania zostanie przygotowany raport z wizyty, do którego władze Polski będą mogły zgłosić swoje uwagi