Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z reprezentantami Polskich Amazonek - Ruchem Społecznym

11 Czerwca 2019
Spotkanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania z reprezentantami Polskich Amazonek - Ruchem Społecznym
W dniu 11 czerwca 2019 r. Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z reprezentantami Polskich Amazonek - Ruchem Społecznym.

Stowarzyszenie zrzesza pacjentów, lekarzy oraz osoby działające na rzecz rozwoju polskiej onkologii.

Podczas spotkania goście podkreślili wagę profilaktyki i edukacji w działaniach związanych z przeciwdziałaniem chorób nowotworowych oraz zaapelowali o stworzenie systemowych rozwiązań w tym zakresie.