Spotkanie z Przedstawicielką Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

04 Maja 2016
4 maja 2016 roku Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, spotkał się z Anną Carin Öst, Przedstawicielką Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce.

W czasie spotkania każda ze stron przedstawiła priorytetowe działania własnych instytucji oraz obszary będące w polu zainteresowania zarówno Pełnomocnika Rządu jak i Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Wstępnie omówiono też możliwości współpracy.

Szczególnie dużo uwagi poświecono roli organizacji pozarządowych, m.in. tych, które wspierają w proces integracji uchodźców w Polsce oraz problemom i barierom systemowym, jakich organizacje te doświadczają w swojej działalności. W tym kontekście Min. Kaczmarczyk przypomniał o przygotowywanym obecnie Narodowym Programie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który stanowić ma podstawowy, systemowy instrument dialogu z III sektorem oraz wsparcia finansowego i operacyjnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zapowiedział też decyzję w sprawie kontynuacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania, po uprzedniej ewaluacji pierwszej edycji programu, realizowanej do 2016 roku. Anna Carin Öst zadeklarowała wsparcie, w tym wsparcie eksperckie, dla działań związanych z przyjmowaniem i integracją uchodźców. Podczas spotkania podkreślono również konieczność przeciwdziałania incydentom o charakterze rasistowskim i prowadzenia - m.in. poprzez media - działań umacniających  tolerancję.