Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz Raport z realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania za 2013 r.

08 Lipca 2014
W dniu 27 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz Raport z realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania za 2013 r.