Światowy Dzień Radia

13 luty 2014
W dniu 13 lutego 2014 jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Radia proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury – UNESCO. Co roku Dzień Radia jest organizowany pod innym tematem przewodnim. W tym roku jest nim „Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz wzmocnienie roli kobiet w radio” („Gender equality and women’s empowerment in radio”).

Zamierzeniem UNESCO jako organizatora jest, aby obchody tegorocznego Światowego Dnia Radia skoncentrowały się na następujących obszarach:

  1. Uwrażliwieniu właścicieli i właścicielek, a także kierownictwa stacji radiowych, dziennikarzy i dziennikarek oraz administracji publicznej na potrzebę tworzenia strategii i polityk wrażliwych na kwestie równości kobiet i mężczyzn.
  2. Eliminacji stereotypów i promowaniu wielowymiarowych wizerunków kobiet i mężczyzn.
  3. Promowaniu kompetencji zawodowych młodych radiowców w realizacji audycji w szczególności kierowanych do młodych słuchaczy oraz wsparcie dziewcząt w roli producentek, autorek audycji, dziennikarek.
  4. Promowaniu bezpieczeństwa dziennikarek (w zakresie swobody wykonywania pracy wolnej od np. przemocy oraz prawa do wyrażania swoich opinii – chodzi głównie o korespondentów wojennych, podejmowaną tematykę przestępczości zorganizowanej itp.).

Decyzja o tym, czy i w jaki sposób warto się skupić na ww. punktach oraz włączyć się w obchody Światowego Dnia Radia zależy od Państwa.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/world-radio-day.
 

Stacje, które chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami w realizacji obchodów, zapraszamy do współpracy w zakresie promowania i upowszechniania reportaży, nagrań itp. Zachęcamy szczególnie do przesyłania linków do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, gdzie znajdziecie Państwo wiele interesujących materiałów dotyczących projektów realizowanych przez Pełnomocnika: www.rownetraktowanie.gov.pl .

Osobami do kontaktu w biurze Pełnomocnika są:

Pan Piotr Ozga, tel. 22 694 71 74, piotr.ozga [at] kprm.gov.pl
Pan Hubert Mrozowski, tel. 22 694 70 05, hubert.mrozowski [at] kprm.gov.pl