Sympozjum Wyobraźnia miłosierdzia w Polsce - wczoraj, dziś, jutro

08 Kwietnia 2016
uczestnicy panelu
7 kwietnia br. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego wziął udział w sympozjum "Wyobraźnia miłosierdzia w Polsce - wczoraj, dziś, jutro".

Sympozjum zorganizowane zostało przez Katedrę Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa Instytutu Teologii Praktycznej WT UKSW.

Celem sympozjum było przedstawienie wybranych inicjatyw miłosierdzia realizowanych w Polsce przez fundacje i organizacje kierujące się wartościami chrześcijańskimi oraz podjęcie refleksji nad tym, jakie działania należy podejmować w przyszłości, aby odpowiedzieć na różne obszary polskiej biedy.