Ulotka o prawach pacjenta

10 Sierpnia 2015
Działając w trosce o przestrzeganie praw osób starszych w szpitalach i jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zainicjowała kampanię informacyjną, której celem jest dotarcie do szerokiego grona seniorów i uświadomienie im przysługujących im praw. W ramach kampanii przygotowana została ulotka „Prawa starszego pacjenta/starszej pacjentki” zawierająca sformułowane w sposób czytelny i jasny ich najważniejsze prawa. Została ona przesłana do wszystkich szpitali/poradni geriatrycznych w Polsce oraz kilku organizacji działających na rzecz osób starszych. Dzięki zawartym w ulotce informacjom osoby starsze będą mogły zwrócić uwagę na sytuacje, w których naruszane są ich prawa i będą mogły sprzeciwić się niewłaściwemu traktowaniu.