Wystąpienie w sprawie kampanii antyimigranckiej portalu euroislam.pl

01 Czerwca 2015
Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania wystąpiła do pana Andrzeja Seremeta Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie działań mających na celu zbadanie czy nie doszło do naruszenia przepisów z artykułu 256 lub z artykułu 257 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Wystapienie ma związek z  informacjami prasowymi (felieton Romana Pawłowskiego pt. „Ksenofobia straszy z plakatów”, Gazeta Wyborcza z dnia 29 maja br.) mówiącymi o kampanii antyimigranckiej sygnowanej przez portal euroislam.pl, a dotyczącej plakatów, na których umieszczono zdjęcie uzbrojonych dzihadystów, wznoszących czarną flagę Państwa Islamskiego.