Zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

04 Grudnia 2018
Uprzejmie informujemy, że pod adresem www.pozytek.gov.pl uruchomiona została strona internetowa Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. W serwisie tym dostępne są między innymi informacje i dokumenty z zakresu działalności Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, czy też Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, który te organy obsługuje.

Używana dotychczas w tym celu strona www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl wkrótce zostanie wyłączona. Nadal funkcjonował będzie serwis www.rownetraktowanie.gov.pl na potrzeby Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

Nowa strona internetowa Przewodniczącego Komitetu dostępna jest pod znanym już od wielu lat środowisku obywatelskiemu  adresem, który służył wcześniej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, jako odpowiedzialnemu przed powołaniem Komitetu za polityki publiczne odnoszące się do sektora obywatelskiego.

Zapraszamy do odwiedzin strony: www.pozytek.gov.pl