Zaproszenie na spotkanie poświęcone przestępczości o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym w Polsce

11 Maja 2016
Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, zaprasza na spotkanie poświęcone przestępczości o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym w Polsce.

Trwa medialna burza wokół przypadków agresji, czy wręcz ataków skierowanych przeciwko cudzoziemcom. Wcześniej celem ataków były siedziby organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób nieheteroseksualnych. Czy burza w mediach jest uzasadniona? Czy skala zjawisk powinna niepokoić? Czy państwo - jak chcą niektórzy - nie radzi sobie z przemocą?

Celem spotkania będzie dokonanie oceny zachodzących zjawisk i podjęcie próby wskazania, w jakim zakresie państwo i jego instytucje mogą skuteczniej walczyć z przemocą.

Spotkanie odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, sala 202) w dniu 17 maja 2016 roku w godz. 11.00-13.00.

Rejestracji można dokonać pod adresem https://spotkanierasizm.konfeo.com/ do 15 maja br.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na seminarium jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nagranie oraz rejestrację wizerunku.

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona, w przypadku zbyt dużej liczby chętnych decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przybycie na miejsce z wyprzedzeniem czasowym z uwagi na obowiązkową przy wejściu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kontrolę bezpieczeństwa. Wejście na teren KPRM będzie odbywać się od strony Al. Ujazdowskich 1/3 – wejściem A (po prawej stronie budynku).