DZIEŃ IX

3 grudnia

1. Fundacja Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu

Film „Maska Twardziela”, czyli o tym skąd bierze się przemoc i co możemy z tym zrobić

Centrum Praw Kobiet, ul. Ruska 46b (brama w oficynie) pok.207 na II piętrze

17:00-20:00

http://www.cpk.org.pl/269,aktualnosci.html?ukryj=no

 

2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu

Wykład specjalistyczny „Przemoc seksualna wobec dzieci” (wykład dedykowany zespołom interdyscyplinarnym: policja, OPS-y, ośrodki interwencji kryzysowej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, oświata, ochrona zdrowia, sąd).

Pl. Powstańców Warszawy 1

 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Spotkanie z policjantem – zadania i obowiązki policji w procedurze Niebieskiej Karty, prawa osób doświadczających przemocy.

ul. Szpitalna 1

16:00

 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Punkt Informacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

ul. Szkolna 40a

12:00-14:00

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Dzień otwarty, w Ośrodku dyżurować będą pracownicy socjalni oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy będą udzielać wsparcia i informacji.

ul. Poznańska 23

 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

Dni Otwarte

ul. Boh. II AWP 8

9:00-12:00

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

Dyżur specjalisty psychoterapii i uzależnień, który będzie udzielał porad zainteresowanym.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie mający siedzibę w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4

8. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze

Prowadzenie działań Ośrodka przeciw przemocy wobec kobiet.

al. Jana Pawła II 7

 

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie

Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej będą udzielali porad.

ul. Szkolna 4b

 

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, zatrudnieni w ośrodku będą informować o kampanii oraz udzielać informacji i wsparcia osobom zainteresowanym. Dodatkowo w tym okresie konsultanci, zatrudnieni w ośrodku, będą udzielać poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego, w szczególności kobietom pokrzywdzonym.

ul. Lipowa 2

 

11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach

Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie udzielał dodatkowych porad w zakresie pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej dla wszystkich kobiet, które zgłoszą taką potrzebę.

ul. Rymszy 3

 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

Wśród kobiet rozpropagowane będą ulotki dot. przemocy, z których można uzyskać informacje o osobach i miejscach, gdzie można liczyć na specjalistyczną pomoc.

ul. Bolesławiecka 18

 

13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie

Specjaliści pracy socjalnej będą pełnić dyżur informacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Pl. Wolności 60                   

7:30- 11:00

 

14. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

Prace plastyczne, hasła związane z przemocą i plakaty młodzieży i uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu, Gimnazjum i uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej zostaną przedstawione w Ośrodku Kultury w Bolkowie.

ul. Szpitalna 16

 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie

Pracownicy będą pełnili dyżury w siedzibie Ośrodka i udzielali informacji osobiście i telefonicznie zainteresowanym w sprawach związanych z przemocą.

ul. Kolejowa 22A

15:30-18:00

 

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Rozmowy z pracownikami socjalnymi, którzy pomogą w rozwiązaniu ich problemów bezpośrednio, bądź umożliwią kontakt ze specjalistami.

ul. M. Kopernika 13

7:00-15:00

 

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach

Bezpłatne porady terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym, będzie można również skorzystać z porad prawnych w Urzędzie Gminy w Kunicach.

Punkt Konsultacyjny działający przy Urzędzie Gminy, ul. Gwarna 1

 

18. Fundacja Feminoteka w Warszawie

Akademia Feministyczna (cykl comiesięcznych spotkań na temat kobiet, kultury i sytuacji społeczno-politycznej) z udziałem prof. Moniki Płatek.

Siedziba Fundacji Feminoteka, ul. Mokotowska 29A

18:00

 

19. Centrum Praw Kobiet w Warszawie

XI Trybunał ds. Przemocy wobec Kobiet

Sala obrad Sądu Najwyższego, Plac Krasińskich 2/4/6

11:00

http://www.cpk.org.pl/269,aktualnosci.html?ukryj=no

 

20. VIII Kampania społeczna „Biała wstążka” i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach

Dyżury specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy (psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni).

Ul. Studzienna 2

           http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/          

 

21. Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Konsultacje psychologiczne dla kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą.

Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26

Centrum Integracji Rodziny, ul. Grota Roweckiego 3

7:30-16:00

 

22. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Dyżury dla osób pokrzywdzonych przemocą. Osoby dyżurujące będą świadczyć pomoc w kontakcie osobistym oraz telefonicznie i przez komunikatory, a także e-mail.

Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, które doświadczają przemocy, a także ich rodziny, znajomi zainteresowani możliwościami udzielenia wsparcia.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43-46

16:00-18:00

 

23. Amnesty International w Lublinie

Pokaz filmu „Za kratami nie nosimy burek”

ACK UMCS Chatka Żaka, sala widowiskowa Inkubatora Medialno- Artystycznego UMCS, Ul. Radziszewskiego 16,

18:00