Dzień V

29 listopada

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Punkt Informacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

ul. Szkolna 40a

12:00-14:00

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

Dni Otwarte

ul. Boh. II AWP 8

9:00-12:00

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

Dyżur specjalisty psychoterapii i uzależnień, który będzie udzielał porad zainteresowanym.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie mającym siedzibę w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie

Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej będą udzielali porad.

ul. Szkolna 4b

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, zatrudnieni w tut. ośrodku będą informować o kampanii oraz udzielać informacji i wsparcia osobom zainteresowanym. Dodatkowo w tym okresie konsultanci, zatrudnieni w ośrodku, będą udzielać poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego, w szczególności kobietom pokrzywdzonym.

ul. Lipowa 2

 

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach

Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie udzielał dodatkowych porad w zakresie pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej dla wszystkich kobiet, które zgłoszą taką potrzebę.

ul. Rymszy 3

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

Wśród kobiet rozpropagowane będą ulotki dot. przemocy, z których można uzyskać informacje o osobach i miejscach, gdzie można liczyć na specjalistyczną pomoc.

ul. Bolesławiecka 18

 

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie

Specjaliści pracy socjalnej będą pełnić dyżur informacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

ul. Bolesławiecka 18                     

7:30- 11:00

 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie

Pracownicy będą pełnili dyżury w siedzibie Ośrodka i udzielali informacji osobiście i telefonicznie zainteresowanym w sprawach związanych z przemocą.

ul. Kolejowa 22A

15:30-18:00

 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Rozmowy z pracownikami socjalnymi, którzy pomogą w rozwiązaniu ich problemów bezpośrednio, bądź umożliwią kontakt ze specjalistami.

ul. M. Kopernika 13

7:00-15:00

 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach

Bezpłatne porady terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym, będzie można również skorzystać z porad prawnych w Urzędzie Gminy w Kunicach.

Punkt Konsultacyjny działający przy Urzędzie Gminy, ul. Gwarna 1

 

12. Akcja „Dzień Otwartych Drzwi” w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ełku

Dyżur koordynatora ds. przemocy

ul. Piłsudskiego 5

9:00-13:00

 

13. Akcja „Dzień Otwartych Drzwi” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku

Dyżur pracownika socjalnego i asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

ul. Piłsudskiego 8

9:00- 13:00

 

14. VIII Kampania społeczna „Biała wstążka” i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach

Dyżury specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy (psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni).

Ul. Studzienna 2

           http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/          

 

 

15.   VIII Kampania społeczna „Biała wstążka” i klub piłkarski Korona Kielce

Promocja kampanii przez zawodników klubu ekstraklasy piłki nożnej „Korona Kielce”.  Wszyscy zawodnicy  wystąpią w koszulkach kampanii, akcja będzie promowana poprzez plakaty i wśród kibiców, którzy otrzymają tradycyjnie białe wstążki.

 

16. Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Konsultacje psychologiczne dla kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą.

Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26

Centrum Integracji Rodziny, ul. Grota Roweckiego 3

7:30-16:00

 

 

17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Dyżury dla osób pokrzywdzonych przemocą. Osoby dyżurujące będą świadczyć pomoc w kontakcie osobistym oraz telefonicznie i przez komunikatory, a także e-mail.

Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, które doświadczają przemocy, a także ich rodziny, znajomi zainteresowani możliwościami udzielenia wsparcia.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43-46

16:00-18:00

 

 

18. Inicjatywa Płockie Kobiety Odważne i stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

Seminarium „Razem przeciwko  przemocy. Stereotypy dotyczące płci a przemoc w życiu kobiet”

Sala konferencyjna Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku,

Ul. Misjonarska 22

11:00

 

19. Stowarzyszenie Most Kobiet i Ośrodek Osób Dotkniętych  Przemocą

Spotkanie o przeciwdziałaniu przemocy. Dworek Białoprądnicki w Krakowie

Ul. Papiernicza 2

11:00-14:00