DZIEŃ XV

9 grudnia

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

Punkt Informacyjny dla osób doświadczajacych przemocy w rodzinie.

ul. Szkolna 40a

12:00-14:00

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

Dni Otwarte

ul. Boh. II AWP 8

9:00-12:00

 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze

Prowadzenie działań Ośrodka przeciw przemocy wobec kobiet.

al. Jana Pawła II 7

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie

Pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej będą udzielali porad.

ul. Szkolna 4b

 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej Polkowicach

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, zatrudnieni w tut. ośrodku będą informować o kampanii oraz udzielać informacji i wsparcia osobom zainteresowanym. Dodatkowo w tym okresie konsultanci ,zatrudnieni w ośrodku, będą udzielać poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego, w szczególności kobietom pokrzywdzonym.

ul. Lipowa 2

 

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach

Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie udzielał dodatkowych porad w zakresie pomocy prawnej, terapeutycznej i psychologicznej dla wszystkich kobiet, które zgłoszą taką potrzebę.

ul. Rymszy 3

 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

Wśród kobiet rozpropagowane będą ulotki dot. przemocy, z których można uzyskać informacje o osobach i miejscach, gdzie można liczyć na specjalistyczną pomoc.

ul. Bolesławiecka 18

 

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie

Specjaliści pracy socjalnej będą pełnić dyżur informacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Pl. Wolności 60              

7:30- 11:00

 

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie

Prace plastyczne, hasła związane z przemocą i plakaty młodzieży i uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu, Gimnazjum i uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej zostaną przedstawione w Ośrodku Kultury w Bolkowie.

ul. Szpitalna 16

 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie

Pracownicy będą pełnili dyżury w siedzibie Ośrodka i udzielali informacji osobiście i telefonicznie zainteresowanym w sprawach związanych z przemocą.

ul. Kolejowa 22A

15:30-18:00

 

 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Rozmowy z pracownikami socjalnymi, którzy pomogą w rozwiązaniu ich problemów bezpośrednio, bądź umożliwią kontakt ze specjalistami.

ul. M. Kopernika 13

 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach

Bezpłatne porady terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym, będzie można również skorzystać z porad prawnych w Urzędzie Gminy w Kunicach.

Punkt Konsultacyjny działający przy Urzędzie Gminy, ul. Gwarna 1

 

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Dyżur pracownika socjalnego

ul. Piłsudskiego 8

15:00-17:00

 

14. VIII Kampania społeczna „Biała wstążka” i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach

Dyżury specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy (psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pracownicy socjalni).

Ul. Studzienna 2

           http://www.mopr.kielce.pl/moprwww/          

 

15. Dział Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Konsultacje psychologiczne dla kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą.

Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26

Centrum Integracji Rodziny, ul. Grota Roweckiego 3

7:30-16:00

 

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Dyżury dla osób pokrzywdzonych przemocą. Osoby dyżurujące będą świadczyć pomoc w kontakcie osobistym oraz telefonicznie i przez komunikatory, a także e-mail.

Z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, które doświadczają przemocy, a także ich rodziny, znajomi zainteresowani możliwościami udzielenia wsparcia.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 43-46

16:00-18:00