Interwencje

Legenda

  • Dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne
  • Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
  • Dyskryminacja ze względu na płeć
  • Dyskryminacja ze względu na stan zdrowia
  • Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie, światopogląd
  • Mobbing
  • Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
  • Pozostałe
  • Dyskryminacja ze względu na wiek
  • Zmiana prawa