Szkoła Bezpiecznego Internetu

Opis problemu
 
Dzisiejszy świat wymaga od dorastających dzieci i młodzieży znajomości nowych technologii. Dzieci chętnie chłoną wszelkie nowinki technologiczne, jednak najważniejszym, najczęściej używanym narzędziem pozostanie Internet. Internet jest kopalnią wiedzy, miejscem rozrywki i kontaktu z przyjaciółmi, placem zabaw. Niestety, Internet wykorzystywany nieostrożnie może okazać się destrukcyjnym przyjacielem. W wielu przypadkach przygoda z Internetem kończy się na policji. Coraz częściej w Polsce, jak i zagranicą, nagłaśniane są przypadki cyberprzestępczości – pedofilii, nękania rówieśników on-line. Problemem jest to, że ani rodzice ani szkoła nie wychowują dzieci do korzystania z Sieci – sami tłumaczą się nieznajomością obsługi komputera. Dziecko w niekontrolowany sposób używające Internetu do różnych celów narażone jest na wiele niebezpieczeństw, takich jak cyberbullying, oglądanie treści niestosownych do wieku, uzależnienia.
 
Cele programu
 
Program „Szkoła Bezpiecznego Internetu” jest programem edukacyjnym, profilaktycznym skierowanym zarówno do dorosłych (rodzice, kadra nauczycielska), jak i do dzieci. Głównym celem programu jest profilaktyka cyberprzestępczości, jak pedofilia on-line, nękanie rówieśników złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Cele zostaną osiągnięte poprzez pokazanie bezpiecznego sposobu korzystania z Internetu, z poszanowaniem zasad prawa i netykiety oraz uwzględnieniem potrzeb i praw innych osób. Rodzice i nauczyciele zostaną odpowiednio przygotowani do roli odpowiedzialnych użytkowników Internetu, stanowiących dobry przykład dla młodych pokoleń. Znakiem przeprowadzonych szkoleń i utrzymywania dobrych praktyk w szkołach (podstawowe, gimnazja, licea) będą certyfikaty Szkoły Bezpiecznego Internetu.
 
Certyfikat
 
Każda polska szkoła może ubiegać się o bezpłatny certyfikat „Szkoła Bezpiecznego Internetu”. Certyfikat, przyznawany na okres dwóch lat, może otrzymać szkoła, która:
 
 • używa programów filtrujących szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie;
 • używa programów zabezpieczających komputery (antywirusowe, firewall, antyspam);
 • używa wyłącznie legalnego oprogramowania;
 • zrealizowała we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl szkolenie całego grona pedagogicznego pod kątem bezpieczeństwa uczniów w Internecie;
 • zrealizowała i realizuje na bieżąco samodzielnie albo we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) spotkania profilaktyczne dla rodziców;
 • zrealizowała i realizuje na bieżąco samodzielnie albo we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) spotkania profilaktyczne dla uczniów;
 • w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu, umieszcza informacje na temat bezpiecznego korzystania z sieci;
 • realizuje działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w sieci aktywizujące uczniów (np. konkursy plastyczne, wspólna realizacja spektakli czy filmów edukacyjnych, współpraca ze szkołą wcześniejszego etapu kształcenia, w ramach której uczniowie starsi szkolą uczniów młodszych pod nadzorem nauczyciela)
 • współpracuje na bieżąco z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, w szczególności cyberprzemocy);
 • opracowała i wdrożyła dokument opisujący politykę bezpieczeństwa internetowego jako element programu wychowawczego szkoły;
 • udostępnia informacje o podejmowanych działaniach na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz przekazuje je na bieżąco fundacji Kidprotect.pl
   
Organizatorzy Programu
 
Fundacja Kidprotect.pl powstała w 2002 roku. Jako pierwsza w Polsce podjęła temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz zwalczania pornografii dziecięcej i pedofilii online. Fundacja prowadzi projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców. Stale współpracuje z organami ścigania, oferując pomoc w ujmowaniu sprawców, udzielając porad i szkoleń. Aktywnie uczestniczy w pracach nad zmianami legislacyjnymi. Poprzez specjalnie utworzoną jednostkę, Centrum Edukacyjne Fundacji Kidprotect.pl, oferuje szkolenia z obszaru wszystkich programów realizowanych przez fundację dla nauczycieli, rodziców, uczniów oraz dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W ramach Porozumienia Dzieci Pod Ochroną, Fundacja Kidprotect.pl współorganizowała ogólnopolską kampanię Bicie Jest Głupie, która spotkała się z dużym uznaniem rodziców i opiekunów. Podjęliśmy także ważny i trudny temat wychowania dzieci i młodzieży do ról społecznych, które będą pełnić w przyszłości. Projekt pod nazwą Akademia Mądrego Wychowania jest cyklem szkoleń o tematyce wychowania dla wychowawców i rodziców.
 
TP SA - lider na polskim rynku telefonii stacjonarnej, Internetu oraz transmisji danych. Członek światowej grupy telekomunikacyjnej France Telecom. Operator dwóch kanałów telewizyjnych - Orange sport i Orange sport info. Od początku istnienia, firma część swoich zysków przeznaczała na cele społeczne. W 2005 roku Grupa TP zdecydowała się powołać własną Fundację. Tak powstała Fundacja Orange, która aktywnie uczestniczy w życiu społecznym prowadząc autorskie programy lub wspierając wartościowe działania innych organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
Patroni honorowi Programu
 
Program „Szkoła Bezpiecznego Internetu” realizowany jest pod patronatem honorowym:
 
 • Pani Katarzyny Hall, Minister Edukacji Narodowej
 • Pani Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
 • Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka
   
Partnerzy Programu
 
W realizacji programu „Szkoła Bezpiecznego Internetu” współpracują z nami nasi partnerzy:
 
 • Microsoft
 • F-Secure
 • Allegro
 • Nasza Klasa
 • Microsoft
 • Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (PEGI)
 • Komputer Świat
 • ZOOM
 • Bitartis