Patronaty

Objęcie patronatu honorowego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania lub udział w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z budowaniem i umacnianiem społeczeństwa obywatelskiego oraz realizacją zasady równego traktowania lub przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Patronat honorowy Pełnomocnika lub uczestnictwo Pełnomocnika w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne oraz resortowe, a ich realizacja służy budowaniu i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego oraz  promocji zasady równego traktowania lub przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Objęcie przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego lub Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania patronatu honorowego lub udział Pełnomocnika w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Pełnomocnika dla organizatora.

Celem uzyskania patronatu honorowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego lub Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania należy złożyć wniosek o udzielenie patronatu. Wniosek powinien zawierać najważniejsze informacje o podmiocie ubiegającym się o patronat, informacje o przedsięwzięciu uwzgledniające jego odbiorców i zasięg. Wniosek o udzielenie patronatu należy przesłać drogą pocztową lub na adres email.

 

Patronaty Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania:

Rok 2020

IX edycja Biegu Na Tak - Run of Spirit

XIII edycja ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na politechniki!
XI edycja ogólnopolskiej akcji Dziewczyny do ścisłych!

Rok 2019

VIII edycja Biegu Na Tak - Run of Spirit

Rok 2018

XI edycja ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na politechniki!
IX edycja ogólnopolskiej akcji Dziewczyny do ścisłych!
Konferencja Śląsk i Warmia - wspólna sprawa
I edycja konkursu na najciekawsze spoty promujące wiedzę o szerokich aspektach związanych ze zdrowiem i profilaktyką wielu chorób i schorzeń
VII edycja Biegu Na Tak - Run of Spirit

X-tej edycji Forum III Wieku

Akademia Liderek Biznesu

XXV Konferencji pn. „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”

 

Rok 2017

Konferencja "Czy przemoc ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

IX Forum III Wieku. Konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy

IX edycja Konkursu "Samorząd Równych Szans"
Bieg Na Tak – Run of Spirit
Jubileuszowa edycja ogólnopolskiej kampanii Dziewczyny na Politechniki!
VIII edycja ogólnopolskiej akcji Dziewczyny do ścisłych!
III Edycja Konferencji Być Kobietą Urzekającą

Rok 2016

Konferencja pt. „Zasada pomocniczości drogą do społeczeństwa obywatelskiego”
IX edycja programu edukacyjnego "Młody obywatel"
Głos Seniora - Edycja V
X Jubileuszowe Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 
Forum III Wieku, konferencja towarzysząca XXVI Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju
Wolontariat w Policji i w przestrzeni miejskiej - z Londynu do Polski
Pro seniorskie projekty Głos Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora
Gala Finałowa kończąca VIII edycję programu edukacyjnego "Przywróćmy Pamięć"
Wrocławskie Forum Kobiet
Konferencja podsumowująca projekt "Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe"
VIII edycja ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans
II Międzynarodowy Szczyt Młodzieży "Youth to Youth Summit"
VIII edycja programu edukacyjnego "Młody obywatel"
IX edycja akcji "Dziewczyny na Politechniki!"
VI edycja akcji "Dziewczyny do ścisłych!"
"Karta Różnorodności w Polsce"
V edycja imprezy "Bieg na Tak - Run of Spirit"

 

Rok 2015

Żywa Biblioteka w Oleśnicy
Kampania na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu i przemocy wobec dzieci i młodzieży
Konferencja Międzynarodowa Women at the Top
X Tataspartakiada Dobrej Woli
Konkurs Sukces pisany Szminką Bizneswoman Roku
Żywa Biblioteka w Sokolnikach
Żywa Biblioteka w Częstochowie
Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEST2015
VIII edycja programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”
Żywa Biblioteka w Katowicach
Projekt „Żywa Biblioteka” w Prusicach
Poznań Pride Week
Program edukacyjny w ramach akcji 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet
V edycja programu edukacji antydyskryminacyjnej RÓŻNORODNOŚĆ - Podaj dalej 2015
Projekt „Moc przemocy”
Szkolenia „Kodeks Równego Traktowania”
Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
II Ogólnopolski Dzień Różnorodności
Parada Równości 2015
Konferencja LGBT Business Forum
Konferencja „NIE(hetero)NORMAtywność: narracje – praktyki – przedstawienia”
Projekt „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy”
Konferencja „Nie daj się złapać w sieci – interwencja i prewencja”
VII Forum Kobiet Aktywnych
II Ogólnopolska Parada Seniorów
Projekt „W stronę edukacji dwujęzycznych dzieci głuchych”
Konferencja „Gender w podręcznikach”
III Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski
Kampania „Rodzę - Mam prawa”
Projekt „Przemoc ma twarz”
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie oraz Rejs Kobiet NawiGracje
Międzynarodowa Szkoła Letnia „„Gender Equality and Quality of Life. Policy-making in times of new gender regimes”Konferencja naukowa  „Pytania o Inność-Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”
VI finał ogólnopolskiego konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku
Projekt „Antysemityzm nie jest poglądem”
IV edycja „Bieg na TAK- Run of Spirit”
Konferencja  „Competence for the future: Challenging gendered notions of learning forest and forestry. LFF2015”
III edycja  Wrocławskiego  Forum Kobiet
Konferencja “Ekspertki.org”
Publikacja „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań”
Wystawa „Gender w sztuce”
Konferencja „Sukces jest kobietą!”
Projekt „Scena dla twardziela”
Konferencja naukowa „Obszary Aktywności Kobiet”

 

Rok 2014

Konkurs ,,Jakie znasz Zawody”
Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa  strona projektu
Kampania Rady Europy ,,Bez nienawiści”
Premiera spektaklu ,,Dziady"
II Łódzki Kongres Kobiet
Bieg "Run of spirit-Bieg na tak"
„Diversity Index” - przedłużenie patronatu nad kolejnymi konferencjami
Projekt „BIZON-Biznes odpowiedzialny i nowoczesny”
III Kongres „Obywatel Senior”
Seminarium : „Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn”
V Regionalny Kongres Kobiet Lubelszczyzny
Seminarium „Zatrzymać nienawiść. Przeciwdziałanie i reakcja na przemoc fizyczną i psychiczną oraz mowę nienawiści”
Gala Różnorodności
II edycja programu „Różnorodność społeczna w mediach”
Forum III Wieku
Konferencja naukowa „Współpraca skoncentrowana na rozwiązaniach”
Projekt „Pl Novum Subsydium”
Projekt Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
Projekt „Rejs Kobiet”
Projekt „Przemoc ma twarz”
Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok
Projekt „(Nie)równość płci w prawie”
Projekt „Równia Literacka”
II edycja projektu „Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej”
Projekt „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”
Projekt „Kodeks Równego Traktowania”
Projekt „Kobiety wybierają”
Projekt „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT”
IX Tataspartakiada Dobrej Woli 2014
VIII edycja akcji „Dziewczyny na politechniki!” oraz VI edycja akcji „Dziewczyny do ścisłych!”

 

 

ROK 2013

Projekt „Edukacja prawa dla dziennikarzy. Zbiór reportaży o osobach doświadczających dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej”
Projekt „Rejs Kobiet”
III Forum Młodych „Jesteśmy różni - możemy być razem”
Parada Równości
Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok
Pokaz mody 40+
Międzynarodowa konferencja „Forum III Wieku”
Program Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej „Różnorodność społeczna w mediach - tworzenie przekazów medialnych z uwzględnieniem standardów równego traktowania”
Projekt „Pomysł dla mamy - Innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z Przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek”
Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury”
IV Kongres Kobiet Lubelszczyzny
Projekt „Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej” http://art-eria.pl/projekty/23.html
Projekt „Metropolitanka”
Łódzki Kongres Kobiet
Bieg „Run of Spirit – Bieg Na Tak”
Konferencja „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”
Konferencja „Parytety płci na stanowiskach kierowniczych”
Ogólnopolska akcja „Dziewczyny na politechniki!” oraz „Dziewczyny do ścisłych!”
Projekt „Diversity Index”
Kampania „Lekcja Równości – materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież”
Konferencja „Współczesne problemy rehabilitacji osób starszych”
Seminarium „Kobiety w mediach. Dziennikarki, publicystki, twórczynie przekazów medialnych”
Konferencja „Ach te kobiety… - Aktywne, przedsiębiorcze, niezależne”
Kampania  „INNI – NIE GORSI”
I Koniński Kongres Kobiet
Projekt  „Wisłocka”
Konferencja „Mam dość!”
Cykl konferencji „Diversity Index”
Druga edycja konkursu „Podlaska Mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza”
Wystawa „Płeć w projekcie. Modele cielesności i tożsamości w realizacjach szekspirowskich”

 

ROK 2012

Konferencja  „(Bez)silny w pracy. Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w ujęciu prawnym, psychologicznym, socjologicznym”
Regionalny Kongres Kobiet w Poznaniu
Konferencja  „Prawo polskie a ratyfikacja Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami - główne wyzwania”
Projekt „Mam dziecko – pracuję. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce opartych na idei flexicurity”
Projekt „Pl Novum subsydium”
Wystawa „Sąsiadki – Nachbarinnen. Gdańsk – Berlin”
Projekt „Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny BIZON”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola praw człowieka w polskim systemie penitencjarnym. Edukacja, Resocjalizacja, Humanitaryzm”
Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok
Marsz Seniora
Forum III Wieku
Pokaz mody 40+
Uroczystość „Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot”
Konferencja „Przestrzeń prywatna. Przestrzeń publiczna. Przestrzeń kobieca”
Konkurs Biura UNDP
Projekt „Moda na rodzinę”
Uroczystość „Przywróćmy Pamięć”
Konkurs edukacyjny „Pogromcy mitów”
Projekt „Stop dyskryminacji”
Konkurs „GRAND PRIX CSR”
Konferencja interdyscyplinarna „V-lecia Uniwersytetu III Wieku”
II edycja „Rajdu Polski Kobiet”
Konkurs „Równy urząd”
Projekt „Karta Różnorodności”
Konferencja „Ach te… kobiety”
Międzynarodowa Ekspercka Konferencja Naukowa „Kobieta w prawie”
Projekt „Młodzi Europejczycy Dla Świata Bez Przemocy”

 

ROK 2011

Konkurs „WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców”
Konferencja „Strojem jej siła i godność” – NIE wobec przemocy, TAK dla godności kobiet"
Konkurs „Polska dla wszystkich”
Wystawa fotograficzna „Sąsiedzi”
Video słownikiem języka migowego
Konferencja „Rola organizacji pozarządowych w procesie aktywnego włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne”
Konferencja Forum III Wieku
Mecz piłki nożnej połączony z akcją antyrasistowską
III Forum Kobiet Aktywnych
Wystawa zdjęć Roberta Mendla „A dream”
Akcja „Warszawska Mapa Barier”
Kampania społeczna „Polska - miejsce przyjazne mamie i dziecku”
III edycja Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”
Konferencja „Szczęśliwa Rodzina Wolna od Przemocy”
Impreza charytatywno-edukacyjna „Rajd Polski Kobiet”
Cykl audycji „Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny BIZON”
Piąta edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2011”
Wystawa fotograficzna Szaron Bareket „MELANO-MENTAL PHOTOGRAPHY – TOUCH OF LIGHT/SKIN”
Wystawa zdjęć Światosława Wojtkowiaka i Barbary Kai Kaniewskiej „POLSKA – HAITI. HISTORIA ZAPOMNIANA”
Wystawa fotografii Annie Leibovitz „Kobiety”
Kampania społeczna ‘Zwracającą uwagę na osoby z małymi dziećmi podróżujące pociągami Kolei Mazowieckich”
Konferencja „Kobieta - droga do sukcesu”
Dwuletnia Kampania „Poznaj swoje prawa w pracy”
Centrum Dziecka w Łodzi
Obchody „Narodowego Dnia Życia”
II edycja projektu prorodzinnego „Moda na rodzinę”
VI edycja programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”
IV edycja ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na politechniki!”  
II edycja ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny do ścisłych!”
Projekt „OF Akademia – program rozwoju kapitału społecznego”
Cykl turniejów golfowych „Ladies Golf Tour”
Drugie wydanie książki „Mobbing. Aspekty prawno-organizacyjne”

 

ROK 2010

Konferencja „Nasze mazowieckie małe przedszkola – teraźniejszość i przyszłość”
II edycja konkursu „Koledzy ze szkoły, znajomi z sąsiedztwa”
II edycja konkursu „Samorząd Równych Szans”
Konferencja „Internet a dzieci niesłyszące – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych”
Projekt „Etnoliga”
Konferencja „Forum III Wieku”
Projekt „Lider-Ka!”
Kampania społeczna „Nasze dzieci w sieci”
Wydarzenie „III Słoneczny Zlot”
II Ogólnopolski Turniej Młodzików „Nie dla Rasizmu”
II Otwarty Turniej piłki nożnej „Nie dla Rasizmu” dla uczniów szkół podstawowych
II Otwarty Turniej piłki nożnej „Nie dla Rasizmu” dla uczniów gimnazjów
Projekt upamiętniający likwidację „Zigeunerlager”
Projekt prorodzinnym „Moda na rodzinę”
Festyn rekreacyjny „Seniorada”
I Polsko-Niemiecka Konferencja Naukową „Gender Mainstreaming w Edukacji”
Trzecia odsłona kampanii „Dziecko w Sieci”
Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Pozytywne życie”
Akcja „Książka czyni wolnym!”
Międzyuczelniany projekt „Polypody”
III edycja ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na politechniki”
Konferencja „Kobieta aktywna - szanse i problemy”
Konkurs plastyczny „Tolerancja>dyskryminacja”
II Charytatywny Bal „Promyk Dnia”

 

ROK 2009

Konferencja „Wpływ migracji zarobkowej na sytuację dziecka”
Międzynarodowa konferencja „NIEPEŁNOSPRAWNI Edukacja, Praca, Perspektywy”
Konferencja „Tolerancja Rasowa w Polsce”
Akcja „Twoja firma wolna od mobbingu - Stop Lobbingowi”
Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
Seria konferencji dla kobiet „Od strachu do wolności - historia przebaczenia”
Program „ProKobieta 50+”
Konferencja „Era Kobiet”
Projekt „Gender Index na Warmii i Mazurach”
Konkurs wakacyjny ‘Koledzy ze szkoły, znajomi z sąsiedztwa”
Mecz towarzyski z dn. 18.07.2009r. pomiędzy CWKS Legia a drużyną czarnoskórych zawodników
Forum Kobiet Aktywnych
Konferencja „Szkoła Bezpiecznego Internetu”
Druga odsłona kampanii „Dziecko w Sieci”
Konferencja „Poszanowanie godności w stosunkach pracy - dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing”
Konferencja „Zakaz dyskryminacji i obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w stosunkach pracy”.
II edycja ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na politechniki!”
Akcja „Możesz Żyć!”

 

ROK 2008

Konferencja „Kobiety kształtują społeczeństwo”
Konferencja „Wychować to kochać i wymagać "Szkoła Rodziców i Wychowawców jako nauka dialogu z dzieckiem i nie tylko…”
Akcja „Szczęśliwa Rodzina - Wolna od Przemocy”