Projekt „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej” w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania jest partnerem merytorycznym w projekcie „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej” realizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Wspólnotowego PROGRESS. Termin realizacji projektu to 1 października 2013 r. - 30 września 2015 r.

Celem projektu jest promocja równości kobiet i mężczyzn, w szczególności udziału kobiet
w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych jako narzędzia zmiany społecznej. Spodziewanym efektem realizacji projektu będzie podniesienie świadomości społecznej przedstawicieli biznesu oraz osób w wieku produkcyjnym, w kwestii równości kobiet
i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych. Planowanymi rezultatami projektu będą:
1. Raport na temat równości kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w Polsce w okresie 2010-2013.
2. Narzędzie upowszechniania równości kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, czyli podręcznik z programem szkolenia.
3. Pilotaż narzędzia-podręcznika w trzech wybranych firmach.
4. Seminaria informacyjne dla 10 dużych firm.
5. Kampania społeczna w zakresie promowania równości kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych.
1. Spotkanie Okrągłego Stołu Ministrów UE ds. równości płci podczas VI Kongresu Kobiet– międzynarodowe spotkanie ministrów ds. równości płci krajów europejskich oraz przedstawicieli biznesu zaangażowanego w promocję tematyki równości kobiet
i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych.
2. Panel dyskusyjny podczas VI Kongresu Kobiet poświęcony bussines networking
w zakresie upowszechniania równości kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych.
Aktorami zaangażowanymi w realizację projektu na scenie krajowej będą:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
- dyrektorzy HR firm
- pracownicy działów HR i pracownicy działów szkoleniowych wybranych firm
- organizacje pracodawców
- organizacje pracowników
- media
Na arenie międzynarodowej:
- ministrowie UE ds. równości płci
- przedstawiciele biznesu
- media