Projekty

.

PROJEKTY REALIZOWANE

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

Projekty realizowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finasowego Projekt Prawa Ofiar Przemocy Seksualnej Projekt Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych  

Karta Różnorodności

 

Projekt Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach  Konkurs Jestem Szefową  16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet 

Projekt Media Równych Szans Projekt Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia  Sieć Równości