Przeciwdziałanie przemocy

Przemoc i jej rożne formy jest częścią życia zbyt wielu ludzi. Przemoc występuje w przestrzeni publicznej, w pracy, w domu czy w Internecie. Każdy, bez względu na płeć, wiek czy status materialny może jej doznać, jednak jak wskazują badania i statystyki, niektóre grupy są na przemoc szczególnie narażone, lub doznają jej w nieproporcjonalnie wyższym stopniu. Staje się tak, ponieważ przemoc często rodzi się w sytuacjach braku równowagi sił i jest często stosowana w stosunku do osób postrzeganych jako „słabsze” czy „gorsze”. Przemoc przybiera różne formy (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie), a jej sprawcami bywają zarówno osoby bliskie jak i obce. Prawo do ochrony przed przemocą jest jednym z podstawowych praw człowieka, a obowiązek przeciwdziałania przemocy jednym z fundamentalnych zadań państwa.